بسمه‌تعالی
آیین‌نامه چاپ پایان‌نامه دانشجویان دانشگاه صداوسیما
نظر به اينكه چاپ و انتشار پایان‌نامه تحصيلي دانشجويان دانشگاه صداوسیما، مبين بخشي از فعالیت‌های علمی- پژوهشي دانشگاه است. بنابراين به‌منظور آگاهي و رعايت حقوق دانشگاه دانش‌آموختگان اين دانشگاه نسبت به رعايت موارد ذيل متعهد می‌شوند:
ماده 1: در صورت اقدام به چاپ پایان‌نامه خود مراتب را قبلاً به‌طور كتبي به معاونت پژوهشي دانشگاه اطلاع دهد.
ماده 2: در صفحه سوم كتاب (پس از برگ شناسنامه) عبارت ذيل را چاپ كند:
«كتاب حاضر، حاصل پایان‌نامه كارشناسي ارشد نگارنده امین فرخی حقیقت در رشته علوم ارتباطات گرايش مدیریت رسانه است كه در سال139۳ در دانشکده ارتباطات دانشگاه صداوسیما به راهنمايي دكتر محمدعلی هرمزی‌زاده و مشاوره دکتر موسی فقیه حقانی دفاع گرديده است».
ماده3: به‌منظور جبران بخشي از هزینه‌های انتشارات دانشگاه، تعداد يك درصد شمارگان كتاب (در هر نوبت چاپ) را به معاونت پژوهشي دانشگاه اهدا كند. دانشگاه می‌تواند مازاد نياز خود را در معرض فروش قرار دهد.
ماده4: در صورت عدم رعايت ماده 3، 50 درصد بهاي شمارگان چاپ‌شده را به‌عنوان خسارت به دانشگاه صداوسیما تاديه كند.
ماده 5: دانشجو تعهد و قبول می‌کند در صورت خودداري از پرداخت بهاي خسارت دانشگاه می‌تواند خسارت مذكور را از طريق مراجع قضايي مطالبه و وصول كند؛ به‌علاوه به دانشگاه حق می‌دهد به‌منظور استيفاي حقوق خود، از طريق دادگاه، معادل وجه مذكور در ماده 4 را از محل توقيف کتاب‌های عرضه‌شده نگارنده براي فروش، تأمین نمايد.
ماده 6: اینجانب امین فرخی حقیقت دانشجوي رشته علوم ارتباطات مقطع كارشناسي ارشد تعهد فوق و ضمانت اجرايي آن را قبول كرده، به آن ملتزم می‌شوم.
نام و نام خانوادگي: امین فرخی حقیقت
تاريخ و امضا
بسمه‌تعالی
فرم صحت و اصالت نتایج
این‌جانب امین فرخی حقیقت به شماره دانشجوي 90118109 دانشجوي رشته ارتباطات گرايش مدیریت رسانه مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد تائید می‌کنم كليه نتايج اين پایان‌نامه حاصل كار اینجانب و بدون هرگونه دخل و تصرف است و موارد نسخه‌برداری‌شده از آثار ديگران را با ذكر كامل مشخصات منبع، ذكر کرده‌ام. در صورت اثبات خلاف مندرجات فوق، به تشخيص دانشگاه صداوسیما مطابق با ضوابط و مقررات حاكم (قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و قانون ترجمه و تکثیر كتب و نشریات و آثار صوتي، ضوابط و مقررات آموزشي، پژوهشي و انضباطی …) با بنده رفتار خواهد شد و حق هرگونه اعتراض در خصوص احقاق حقوق مكتسب و تشخيص و تعيين تخلف و مجازات را از خويش سلب مي‌كنم. در ضمن مسئوليت هرگونه پاسخگويي به اشخاص، اعم از حقيقي و حقوقي مراجع ذي‌صلاح اعم از اداري و قضايي به عهده این‌جانب خواهد بود و هیچ‌گونه مسئولیتی در اين خصوص بر عهده دانشگاه نخواهد بود.

نام و نام خانوادگي: امین فرخی حقیقت
تاريخ و امضاء:
پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت رسانه
تحلیل گفتمان تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی پیرامون «کودتای 28 مرداد ۱۳۳۲»
در فاصله زمانی مرداد تا شهریورماه139۲ (با تأکید بر ویژه برنامه‌های شصتمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد)
دانشجو:
امین فرخی حقیقت
استاد راهنما:
دکتر محمدعلی هرمزی‌زاده
استاد مشاور:
دکتر موسی فقیه حقانی
چکیده
پژوهش حاضر در پی بررسی و کشف گفتمان یا گفتمان‌های شکل‌گرفته پیرامون کودتای 28 مرداد در تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی در گزارش‌های «ویژه شصتمین سالگرد کودتای 28 مرداد» است. به همین منظور از نظریه‌هایی همچون بازنمايي رسانه‌اي، چارچوب‌سازی، انگاره‌سازی، نظریه گفتمان و دیپلماسی رسانه‌ای استفاده‌شده است. روش بکار گرفته‌شده در پژوهش حاضر تحلیل گفتمان با استفاده از رویکرد گفتمان کاوی ون‌دایک است. متن موردمطالعه این پژوهش، 7 گزارش و مستند «مصدق، نفت و کودتا» است که پس از بررسی، به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب‌شده و مورد گفتمان کاوی قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد متون تمام گزارش‌ها و مستند از لحاظ سبک واژگانی، افراد و نهادهای مطرح‌شده در متن، قطب‌بندی، استنادها، پیشفرضها، دلالت‌های ضمنی، مؤلبفههای اجماع و توافق و گزارههای اساسی شباهت‌های بسیاری دارند. بر اساس یافته‌های تحقیق، اصلی‌ترین چارچوب در دستور کار قرارگرفته در این گزارش‌ها و مستند در خصوص کودتای 28 مرداد «چارچوب دیپلماسی رسانه‌ای غرب» بوده است که گفتمان‌های مشترکی چون گفتمان ناسیونالیسم ایرانی، گفتمان منافع ملی، گفتمان ابرقدرتی آمریکا، پاد گفتمان استکبارستیزی، و گفتمان صلح‌طلبی، گفتمان خیانت رهبران مذهبی به منافع ملی، گفتمان تسلیم و سازش و زیر سؤال بردن گفتمان اسلام سیاسی با توجه به مبانی فلسفی و معرفت‌شناختی چارچوب مورداشاره در هر گزارش برجسته شده‌اند. هر یک از این گزارش‌ها انگاره‌های خود را نیز بر اساس گفتمان‌های ساخته‌شده، ارائه کرده‌اند.
واژگان کلیدی: کودتای 28 مرداد ۱۳۳۲، گزارش‌های ویژه شصتمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد، تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی، گفتمان، تحلیل گفتمان، تاریخ
در باب اصل مسئله‌ تاریخ، باید بگوییم که تاریخ چیز مهمی است. تاریخ را به‌عنوان یک چیز کوچک یا حاشیه‌یی نباید خیال کرد؛ تاریخ واقعاً مهم است. تاریخ، درس و گنجینه‌ی اطلاعات ما از گذشته‌ی بشریت است؛ سرگذشت ماست.
(بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای گروه تاریخ صدای جمهوری اسلامی ایران 08/11/1370)
من به جوانان عرض می‌کنم، با تاریخ گذشته نزدیک کشورتان آشنا شوید؛ چون یکی از راه‌های فریب و اغواگری، تحریف تاریخ است که امروز متأسفانه این کار به‌وفور صورت می‌گیرد.
… انگلیسی‌ها نفت ایران را مِلک شخصی خود به حساب آورده بودند و ده‌ها سال استفاده غاصبانه می‌کردند و مال ملت ایران را تقریباً مفتِ مفت می‌بردند و دربار سلطنت هم برای این‌که چهار روز بیشتر به حکومت ننگین خود ادامه دهد، با انگلیسی‌ها همکاری می‌کرد. … من از اینکه می‌بینم جوانان ما از این قضایا بی‌اطّلاعند، رنج می‌برم. همیشه اطّلاع از آنچه که دشمن در گذشته عمل کرده است، موجب می‌شود که انسان ترفندهای دشمن را در زمان خودش هم بداند.
(بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مردم کاشان و آران و بیدگل20/08/1380)
از ۲۸ مرداد 32 تا امروز در هر موردي که به آمریکایی‌ها مسئولين اين کشور اعتماد کردند ،ضربه خوردند.
(بیانات مقام معظم رهبری در دیدار پنجاه هزار فرمانده بسیج سراسر کشور ۲۹/۰۸/۱۳۹۲)
«فراموشی» و «تحریف» دو آسیب و خطر بزرگی است که در کمین هر حادثه بزرگ تاریخی قرار دارد.
(دیدار مسئولان اردوهای راهیان نور با رهبر انقلاب ۲۶/۱۲/۱۳۹۲)
تقدیم به روح پاک
شهید نواب صفوی
که فراتر از تکالیف زمینی، تکلیفش را مبارزه با رژیم پهلوی دید و جانش را بر سر اعتقادش نهاد.

تقدیم به ارواح طیبه
شهدای قیام 30 تیر 1331
که در راه مبارزه با استعمار و عمالش بی‌ادعا از جانشان گذاشتند؛ کسانی گه حتی نامشان در پاورقی تاریخ هم نیامده است.

تقدیم به پدر و مادرم
که هیچگاه من را از دعای خیرشان محروم نکردند
و هر چه دارم از برکات دعای آنهاست

تشکر و قدردانی
در آغاز این دفتر مراتب سپاس و قدردانی صمیمانه‌ام را از آقای دکتر محمدعلی هرمزی‌زاده، استاد محترم راهنما، ابراز می‌کنم.
همچنین با سپاس از آقای دکتر موسی فقیه حقانی، استاد محترم مشاور، که مطالب زیادی از حضور ایشان آموختم.
جا دارد، از دوست و همکارم آقای بهنام یاوری که حق استادی بر گردنم دارند؛ تشکر کنم. کسی که در تمامی لحظات این پژوهش از طرح و انجام تا دفاع در کنارم بود و در روزهای سخت و بن‌بست انجام پایان‌نامه، وجودش به من دلگرمی و امیدواری میداد.
در آخر از مجتبی خسروی، عماد فرخی، شهریار صادقی، سبحان رضایی، جلال آذری‌پسند، سهیل احادیث، مهدی یوسفی پارسا، بهروز یاوری، حسین اسماعیلی‌زاد و سایر دوستان عزیزی که مرا در انجام این پژوهش یاری رساندند، کمال تشکر و قدردانی را دارم.
امین فرخی حقیقت
بهار 1394
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1- فصل اول: کلیات تحقیق1
1-1-‌ طرح مسئله2
2-1- ضرورت و اهمیت تحقیق3
3-1- هدف‌های تحقیق4
4-1- سؤال‌های تحقیق4
5-1- تعریف مفاهیم و مقوله‌ها5
2- فصل دوم: مبانی نظری تحقیق7
1-2- بررسی تحقیقات پیشین8
2-2- مبانی نظری تحقیق13
1-2-2-‌ مفهوم ایدئولوژی و نظریه بازتولید13
2-2-2- نظريه بازنمايي رسانه‌اي14
3-2-2- دیپلماسی رسانه‌ای15
4-2-2- امپریالیسم رسانه‌ای16
3-2- چارچوب نظری تحقیق17
1-3-2- نظریه برجسته‌سازی17
1-1-3-2- تعاریف نظریه برجسته‌سازی17
2-1-3-2- عوامل مؤثر در برجسته‌سازی20
2-3-2- نظریه گفتمان22
1-2-3-2- تعاریف تحلیل گفتمان22
2-2-3-2- مهم‌ترين اهداف تحليل گفتمان27
3-2-3-2- رویکرد تئون ون‌دایک در تحلیل گفتمان27
3-3-2- نظریه انگاره‌سازی28
4-3-2- نظریه چارچوب‌سازی32
3- فصل سوم: روش تحقیق40
1-3- روش تحقیق41
۲-3- عملیاتی کردن یا مقوله‌سازی44
۳-۳- متن موردمطالعه47
۴-3- حجم نمونه48
۵-3- روش نمونه‌گیری48
6-3- روش و ابزار گردآوری اطلاعات49
7-3- روش تجزیه‌ وتحلیل اطلاعات49
۸-3- اعتبار و پایایی تحقیق50
4- فصل چهارم: يافته‌هاي تحقيق52
1-1-4- تحلیل و بررسی متن گزارش‌های «ویژه شصتمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد»53
1-1-1-4- گزارش اول: فراز و فرود زندگی سیاسی محمد مصدق54
2-1-1-4- گزارش دوم: مطالب رسانه‌های آمريکا در دوران مصدق،60
3-1-1-4- گزارش سوم: نگاهي به وقايع ۲۵ تا ۲۸ مرداد 133265
4-1-1-4- گزارش چهارم: مصاحبه اختصاصي با طراح اصلي کودتاي ۲۸ مرداد70
5-1-1-4- گزارش پنجم: پیامدهای کودتاي ۲۸ مرداد75
6-1-1-4- گزارش ششم: سهم نیروهای داخلی در کودتاي ۲۸ مرداد82
7-1-1-4- گزارش هفتم: بررسی دلایل و روند شکل‌گیری کودتای 28 مرداد88
1-2-1-4- تحلیل اطلاعات متن‌ها و فرا متن- دکتر مصدق و جبهه ملی97
2-2-1-4- تحلیل اطلاعات متن‌ها و فرا متن- آمریکا103
3-2-1-4- تحلیل اطلاعات متن‌ها و فرا متن- انگلیس109
4-2-1-4- تحلیل اطلاعات متن‌ها و فرا متن- شاه و نیروهای طرفدار سلطنت111
5-2-1-4- تحلیل اطلاعات متن‌ها و فرا متن- آیت‌الله کاشانی و نیروهای مذهبی114
6-2-1-4- تحلیل اطلاعات متن‌ها و فرا متن- حزب توده و کمونیست‌ها118
۳-1-4- گفتمان و انگاره‌های متن گزارش‌های «ویژه‌ی شصتمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد»119
2-4- تحلیل و بررسی متن مستند «مصدق، نفت و کودتا»121
1-1-2-4 مضمون اول: جنبش ملی نفت؛ بهم ‌خوردن خواب آرام استعمار121
2-1-2-4 مضمون دوم: جنگ سرد؛ نظم جدیدی برای جهان128
3-1-2-4 مضمون سوم: ایالات‌متحده؛ متحدی فرضی علیه بریتانیا131
4-1-2-4 مضمون چهارم: بحران ملی135
5-1-2-4 مضمون پنجم: قیام 30 تیر 1331138
6-1-2-4 مضمون ششم: نزدیکی حزب توده به مصدق143
7-1-2-4 مضمون هفتم: طراحی کودتا145
8-1-2-4 مضمون هشتم: مرحله اول عملیات؛ کودتای ناکام151
9-1-2-4 مضمون نهم: مرحله دوم عملیات؛ موفقیت کودتای 28 مرداد158
1-2-2-4- تحلیل اطلاعات متن‌ها و فرا متن- دکتر مصدق و جبهه ملی163
2-2-2-4- تحلیل اطلاعات متن‌ها و فرا متن- آمریکا168
3-2-2-4- تحلیل اطلاعات متن‌ها و فرا متن- انگلیس172
4-2-2-4- تحلیل اطلاعات متن‌ها و فرا متن- شاه و نیروهای طرفدار سلطنت175
5-2-2-4- تحلیل اطلاعات متن‌ها و فرا متن- آیت‌الله کاشانی و نیروهای مذهبی178
6-2-2-4- تحلیل اطلاعات متن‌ها و فرا متن- حزب توده و کمونیست‌ها182
۳-2-4- گفتمان و انگاره‌های متن مستند «مصدق، نفت و کودتا»184
3-4- جداول يافته‌هاي تحقيق188
5- فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها190
1-5- خلاصهی یافته‌ها191
1-1-5- گزارش‌های «ویژه‌ی شصتمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد»193
2-1-5- مستند «مصدق، نفت و کودتا»196
2-5- جمع‌بندی199
3-5- محدودیت‌های تحقیق200
4-5- پیشنهادها200
1-4-5- پیشنهادهای آموزشی200
2-4-5-پیشنهادهای پژوهشی201
3-4-5-پیشنهادها به رسانه‌ی ملی و سایر رسانه‌ها201
فهرست منابع و مآخذ203
فهرست جداول
جدول شمارة 1-4- گزارش‌های «ویژه شصتمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد» از نظر گفتمان‌های ساخته‌شده در مورد گروه‌های درگیر ……………………………………………………………………………………….. 183
جدول شمارة 2-4- مستند «مصدق، نفت و کودتا» از نظر گفتمان‌های ساخته‌شده در مورد گروه‌های درگیر ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 184
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1-‌ طرح مسئله
رسانه‌های جمعی را خواه مانند جبرگرایان تکنولوژیک شکل‌دهنده به واقعیت‌های اجتماعی بدانیم (مک‌کوایل، 1385، ص۹۵) یا وابسته به تغییرات اجتماعی، آنچه مسلم است تأثیر رسانه‌های جمعی بر مخاطبان خویش است. از همین روست که این رسانه‌ها عموماً توسط قدرت‌های اقتصادی و سیاسی برای مقاصد خاصی به کار گرفته می‌شوند. هرچند که کارکرد یک رسانه جمعی خاص تا حدودی به مالکیت آن بستگی دارد (مک‌کوایل، 1385، ص۹۷)، اما همواره دولت‌ها با ایجاد قوانین مشخص، محتواهای معینی را برای رسانه‌ها تعیین می‌کنند که بر سیاست‌گذاری‌ها و جهت‌گیری‌های این رسانه‌ها در زمینه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی اثرگذار است.
از سویی دیگر یکی از کارکردهای رسانه‌ها، توضیح، تفسیر و تشریح واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی است (قندی، 1387، ص۴۷) که در سطوح مختلف ملی و بین‌المللی رخ می‌دهد. کودتای 28 مرداد سال 1332 که علیه دولت قانونی دکتر مصدق انجام شد، یکی از این رخدادهای تاریخی مهم ایران است که اسناد تاریخی گواه دخالت دولت‌های ایالات‌متحده آمریکا و انگلیس در این واقعه است (آبراهامیان، 1388؛ بهنود، 1371). این واقعه منجر به برکناری دکتر مصدق و روی کار آمدن زاهدی به‌عنوان نخست‌وزیر شد. تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی نیز که از سال 1387 فعالیت خود را آغاز کرده است، در شصتمین سالگرد این واقعه، برنامه‌های مختلفی را در حوزه‌های گوناگون برای تفسیر این واقعه تاریخی تدارک دیده و پخش نمود. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به گزارش خبری، مصاحبه) به‌عبارت‌دیگر(، برنامه‌ی تعاملی (نوبت شما)، میزگرد (پرگار)، هنری(تماشا)، مستند (مصدق، نفت، کودتا) و فیلم سینمایی (زنان بدون مردان) اشاره کرد که تمامی آن‌ها به‌نوعی به حوادث کودتای 28 مرداد 1332 اختصاص داشتند.
از یک‌سو، پخش چنین برنامه‌های مفصلی در ژانرهای مختلف درباره این واقعیت تاریخی، نشان‌دهنده اهمیت این واقعه برای این بنگاه سخن‌پراکنی است. از سویی دیگر، نحوه پرداخت و تفسیر و تشریح کودتای 28 مرداد که دولت انگلستان نیز در آن نقش فعالی ایفا نمود حائز اهمیت است. درزمینهٔ جهت‌گیری رسانه‌ها، این امر به یک واقعیت تبدیل‌شده است که هم مالکیت رسانه‌ها و هم ایدئولوژی کارکنان سازمان‌های خبری، نقش مهمی در جهت‌گیری محتواهای یک رسانه خاص ایفا می‌کنند (چامسکی به نقل از سورين و تانكارد، 1388، ص350). بنابراین، پیروی از یک ایدئولوژی خاص، می‌تواند بر نحوه پرداختن به واقعیت‌های اجتماعی، سیاسی و تاریخی اثرگذار باشد.
ازاین‌رو، این پژوهش به تحلیل گفتمان برنامه‌های مختلف بی‌بی‌سی فارسی در رابطه با کودتای 28 مرداد 1332 می‌پردازد. به‌عبارت‌دیگر، این پژوهش در پی تحلیل ایدئولوژی خاص سازمان رسانه‌ای بی‌بی‌سی فارسی در بازنمایی کودتای 28 مرداد 1332 است. چنانچه پیش‌تر هم ذکر شد، با توجه به نقش دولت انگلستان در جریان این واقعه تاریخی و وابستگی سازمان رسانه‌ای بی‌بی‌سی فارسی به دولت انگلستان، تحلیل گفتمان این برنامه‌ها می‌تواند به تحلیل و بررسی نحوه پرداخت این رسانه و ایدئولوژی خاص آن منجر شود.
2-1- ضرورت و اهمیت تحقیق
تاریخ هر کشور به‌منزله هویت و شناسنامه آن در عرصه‌های جهانی مطرح است و جزء میراث ماندگار هر نظامی است که می‌تواند به‌عنوان چراغ راهی در اختیار نسل‌های آینده آن کشور قرار گیرد. لذا حراست و حفظ آن از تحریف و دست‌کاری امری ضروری به نظر می‌رسد. کشور ایران دارای عقبه و گذشته‌ای پرفراز و فرود بود که آشنایی با آن و مراقبت از آن در برابر تحریف‌ها امری ارزشمند تلقی می‌شود. اهمیت این مسئله را در بیانات مقام معظم رهبری نیز می‌توان مشاهده نمود: «من به جوانان عزیز توصیه می‌کنم، با تاریخ گذشته نزدیک کشورتان آشنا شوید. یکی از راه‌های فریب و اغواگری، تحریف تاریخ که امروزه این کار به‌وفور مورد انجام است.» (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مردم کاشان و آران و بیدگل ‌۱۳۸۰/۰۸/۲۰)
تابستان سال 1392 که مصادف با شصتمین سال کودتای 28 مرداد 1332 بود، اسناد این واقعه از سوی دولت و آمریکا انتشار یافت که نشان‌دهنده دخالت آشکار این دولت در امور داخلی ایران و نقش مهم آن‌ها در سرنگونی دولت مصدق در جریان کودتا بود.
عموماً در چنین شرایطی که اسناد رسمی درباره یک واقعیت تاریخی منتشر می‌شود، رسانه‌ها آن را به‌مثابه یک خبر تلقی کرده (بدیعی و قندی، 138۸، ص۶۳) و به تفسیر و تشریح آن می‌پردازد. با توجه به وابستگی اقتصادی بی‌بی‌سی فارسی به دولت انگلستان و با در نظر گرفتن نقش آشکار این دولت در جریان کودتا، تعبیری که این رسانه از کودتا برای مخاطبین خود ارائه می‌کند، قابل‌تأمل است و می‌تواند برداشت مخاطبان از اسناد منتشرشده را تحت تأثیر قرار دهد. حتی بسیاری از مخاطبان فارسی‌زبان این رسانه، دسترسی و امکان چندانی برای پیگیری اسناد اصلی منتشرشده (که به زبان انگلیسی است) ندارند. با توجه به اهمیت واقعه کودتای 28 مرداد در تاریخ معاصر ایران و تأثیرگذاری آن بر بسیاری از وقایع تاریخی 60 سال اخیر، این نکته حائز اهمیت است که رسانه‌ای پرمخاطب مانند تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی، چه تحلیلی از این واقعه ارائه می‌دهد.
همچنین ارائه تحلیلی درست و علمی از پرداختن تلویزیون بیبیسی فارسی به واقعه کودتای 28 مرداد، برای سیاستگذاران رسانهای کشور نیز مفید خواهد بود؛ زیرا با نشان دادن ایدئولوژی هدایت‌کننده این برنامهها، میتوانند هم این ایدئولوژی را برای مخاطبان داخلی و خارجی خود نشان دهند و هم با توجه به وقایع تاریخی و اسناد موجود، تحلیلی درست از کودتای 28 مرداد و عاملان آن داشته باشند. همچنین با توجه به اهمیت مالکیت و ایدئولوژی در جهتدهی به محتوای برنامههای رسانه‌ها درک این ایدئولوژی میتواند در پیشبینی برنامههای این شبکه در موارد مشابه مؤثر واقع شود.
مطالعه گفتمان این شبکه این امکان را فراهم می‌سازد تا به موضع‌گیری آن‌ها و درواقع به موضع‌گیری مالکان، اداره‌کنندگان و دولت حامی این شبکه در قبال رویدادهای تاریخی کشورمان پی ببریم. چراکه گفتمان رسانه‌ها بازتابی از فضای حاکم سیاسی،‌رقابت سیاسی و ساحت قدرت را به نمایش می‌گذارد.
نتیجه چنین واکاوی و شناختی بالطبع می‌تواند نوع مواجهه، برخورد و عکس‌العمل در مقابل سیاست‌های رسانه‌ای رقیبان ما به‌روشنی مشخص سازد. همچنین آگاهی و شناخت ایدئولوژی‌های حاکم بر متون رسانه‌ای رقیبان ما را به‌روشنی در سیاست‌گذاری رسانه‌ای درون و برون‌مرزی ما مفید واقع‌شده و منجر به خنثی‌سازی توطئه‌ها، از سوی دولت‌هایی که منافع خود را در حذف نظام‌های مردمی کشورهای درحال‌توسعه می‌بینند، شود.
3-1- هدف‌های تحقیق
هدف اصلی:
شناخت گفتمان یا گفتمان‌های مسلط تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی درباره‌ي کودتای ۲۸ مرداد
اهداف فرعی:
1. شناخت انگاره یا انگارههای ساخته‌شده در مورد کودتای ۲۸ مرداد در تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی
2. شناخت سوگیری‌ها و چارچوب سازی‌های رسانهای تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی در مورد کودتای ۲۸ مرداد
4-1- سؤال‌های تحقیق
سؤال اصلی:
گفتمان و یا گفتمانهای تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی در خصوص «کودتای ۲۸ مرداد» چه بوده است؟
سؤالات فرعی:
1. متون «ویژه برنامه‌های شصتمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد» چه نظام واژگانی (مثبت و منفی) را به‌کاربرده‌اند؟
2. متون «ویژه برنامه‌های شصتمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد» چگونه از افراد یا نهادهای مطرح‌شده در متن استفاده کرده‌اند؟
3. استناد یا ذکر شواهد در متون «ویژه برنامه‌های شصتمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد» چگونه بوده است؟
4. پیش‌فرض‌های مطرح‌شده در متون «ویژه برنامه‌های شصتمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد» چه بوده است؟
5. قطب‌بندی یا ارزش‌های منتسب به «خود» و «دیگری» در متون «ویژه برنامه‌های شصتمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد» چگونه بوده است؟
6. دلالت‌هاي ضمني متن (تلقين و تداعي) در متون «ویژه برنامه‌های شصتمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد» چه بوده است؟
7. مؤلفه‌های اجماع و توافق در متون «ویژه برنامه‌های شصتمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد» چگونه استفاده‌شده است؟
8. گزاره‌هاي اساسي در متون «ویژه برنامه‌های شصتمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد» چه بوده است؟
5-1- تعریف مفاهیم و مقوله‌ها
انگاره
مولانا از صاحب‌نظران حوزه ارتباطات، در تعریف انگاره میگوید: انگاره مجموعهای از تصاویر که خود این تصاویر در ذهن مخاطب جنبه‌های گوناگونی از واقعیت را دارند است. بنابراین مجموعۀ تصاویر در حکم یک سازه قرار می‌گیرند. انگارهها میزان وابستگی زیاد مخاطبان را به خود دارند، این میزان وابستگی پیوستاری از نیازهای متعدد مخاطبان را در برمی‌گیرد. انگارهها به یکدیگر نیز وابستگی متقابلی دارند به‌نحوی‌که هرگونه دگرگونی و تغییر در ساختار یک انگاره باعث ایجاد عدم توازن و درنهایت تغییر در ساختار انگارۀ دیگر را در پی خواهد داشت. مرکز توجه فرد، شامل مجموعهای از عناصر کوچک مشخص در یک انگاره است و محیط بیرونی توجه فرد، عناصری مبهم و ادراک‌شده را در بر دارد که این عناصر به‌مرورزمان ابهام بیشتری به خود پیدا میکنند. انگارهها همچنین باعث یکدل شدن مردم یک فرهنگ یا یک منطقه و یا یک کشور در مورد طرز تلقیشان نسبت به یک پدیده یا یک موضوع خاص میشوند. (مولانا، 1375، ص11)
چارچوب‌سازی
استریت به نقل از انتمن چارچوب‌سازی را این‌گونه بیان می‌کند: «چارچوب‌سازی انتخاب شماری از وجوه واقعیت برای پرتوافکنی بر آن‌ها، و شماری دیگر برای در سایه قرار دادن آن‌هاست، به‌نحوی‌که در کل، داستانی منسجم و موجه درباره مشکلات، علل پیدایش آن‌ها مضامین اخلاقی آن‌ها و راه‌های برطرف کردنشان به وجود آید» (مهدی‌زاده، 1389، ص 82).
گفتمان
مك ميلن1 نيز در مقاله‌اي با عنوان الفباي تحليل گفتمان مي‌گويد: تحليل گفتمان يك اصطلاح براي مطالعه قسمت اعظم زبان است. به‌ طور كلي شامل تنوع رويكردها و ديدگاه‌هاي مختلف با روش‌هاي گوناگون زيادي است. و در جايي ديگر اضافه مي‌كند تحليل گفتمان مجموعه‌اي از روش‌ها و تئوري‌ها براي بررسي زبان و كاربرد زبان در زمينه‌هاي اجتماعي است.
«منظور از گفتمان این است که زبان در چارچوب قالب‌هایی ساختاربندی شده است و مردم به هنگام مشارکت در حوزه‌های مختلف حیات اجتماعی در گفتار خود از این قالب‌ها تبعیت می‌کنند» (کوثری،1391 ص۱۰)
برای گفتمان که امروز کاربردی وسیعی در علوم مختلف پیداکرده، تعاریف گوناگونی آمده است. میشل فوکو معتقد است گفتمان به معنی «گروه‌های وسیع جملات یا گزاره‌ها و قضایای متنوع با معانی و فحواهای مختلف و مضامین و کار ویژه‌های گسترده و درعین‌حال مشخص» است (Foucautl, 1972, p7).
تحلیل گفتمان
تحليل گفتمان روشی است که مي‌كوشد تا نظام و آرايش فرا جمله‌ای عناصر زباني را موردمطالعه قرار داده و بنابراين واحدهاي زباني نظير تبادلات مكالمه‌اي يا متون نوشتاري را بررسی می‌کند. (فركلاف، 1379،ص9).
تحليل گفتمان به‌این‌ترتیب، تحليل اجتماعي مقوله‌هاي زباني است. يا به عبارتي، استفاده از پس‌زمينه‌ها و یا رفتارهاي اجتماعي براي بررسي و ارزيابي مقوله‌هاي كلامي و زباني در يك متن می‌باشد. هدف اصلي مطالعه گفتمان، ايجاد توصيفي واحد، از سه بعد اساسي گفتمان است؛ اين ابعاد شامل كاربرد زبان، برقراري ارتباط ميان باورها و تعادل در موقعيت‌هاي اجتماعي است. در مطالعه مفهوم گفتمان نحوه تقابل و تأثير اين ابعاد نسبت به هم موردبررسی قرار مي‌گيرد (ون‌دايك، 1382، ص 46).
تحليل گفتمان، شامل تحليل ساختار زبان گفتاري– مانند گفتگوها، مصاحبهها و سخنرانيها و تحليل متن، شامل تحليل ساختار زبان نوشتاري مانند مقاله‌ها، داستان‌ها و گزارهها است. تحليل گفتمان به توصيف روابط بين كاركرد و ساختار جمله مي‌پردازد، در تحلیل گفتمان، بايد گامي فراتر از تشريح زمينه متن برداشت و به بافت يا زمينه موقعيتي فرهنگي و اجتماعي پرداخت. (لطفي‌پور، ١٣٧٢، ص١٠)

فصل دوم
مبانی نظری تحقیق
مقدمه
مبانی نظری، پایه و اساس اصلی در هر تحقیقی به شمار می‌رود. میزان ارتباط مبانی و چارچوب نظری تحقیق با موضوع و روش تحقیق تا آنجاست که اگر توجه به این ارتباط در کانون توجه‌ و فعالیت‌های هر محققی قرار نگیرد، چه‌بسا موجب گمراهی محقق و زیر سؤال رفتن اعتبار تحقیق خواهد شد و از دیگر سو موجب خارج شدن تحقیق از مسیر درست آن می‌شود. در خصوص استفاده از ادبیات پژوهشی نظرهای مختلفی وجود دارد.
در فصل حاضر سعی می‌کنیم سه محورِ تحقیقات پیشین، مبانی نظري و چارچوب نظري را توضیح دهیم؛ تا در نهایت با ایجاد تعادل در میان این سه محور، به پایهاي نظري براي انجام یک طرح تحقیقی دست یابیم.
1-2- بررسی تحقیقات پیشین
بهنام یاوری(1393)، در پژوهش خود با عنوان «بازنمایی انقلاب اسلامی ایران در مستندهای تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسیزبان: مطالعه موردی مستندهای شبکه‌های من‌وتو و بی‌بی‌سی فارسی»، به بررسی چگونگی بازنمایی انقلاب اسلامی در مستندهای تلویزیون‌های ماهواره‌ای با مطالعه موردی دو مستند «از متن موردمطالعه این پژوهش، دو مستند «از تهران تا قاهره» و «سقوط یک شاه» با موضوع انقلاب اسلامی است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد متن‌های هر دو مستند ازلحاظ سبک واژگانی، افراد و نهادهای مطرح‌شده در متن، غیرسازی، استنادها، پیش‌فرض‌ها، تلقین و تداعی‌ها، مؤلفه‌های اجماع و توافق و گزاره‌های اساسی در موضوع انقلاب اسلامی باهم شباهت‌های بسیار و اختلاف‌های اندک دارند. بر اساس یافته‌های تحقیق، اصلی‌ترین چارچوب در دستور کار قرارگرفته هر دو مستند در خصوص بازنمایی انقلاب اسلامی «چارچوب لیبرال سرمایه‌داری و نگاه سکولاریستی غرب» بوده است که گفتمان‌های مشترکی چون گفتمان لیبرال دموکراسی و سکولاریسم، گفتمان منافع ملی، گفتمان پیشرفت و رفاه در کشور، گفتمان حقوق بشر و گفتمان ناسیونالیسم ایرانی با توجه به مبانی فلسفی و معرفت‌شناختی چارچوب مورداشاره در هر دو مستند برجسته شده‌اند.
• تحقیق فوق نه‌تنها از لحاظ روش (تحلیل گفتمان) و رسانه (تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی) با تحقیق پیشرو شباهت دارد؛ بلکه به لحاظ موضوع مورد بررسی نیز شباهت زیادی بین این دو وجود دارد. لذا این پژوهش در پیشبرد فرایند تحقیق کمک زیاد به اینجانب نمود.
کمیل رمضانی(1392) در پایان‌نامه خود با عنوان «رویکرد خبری “برنامه 60 دقیقه” بی‌بی‌سی فارسی نسبت به مسائل اقتصادی جمهوری اسلامی ایران(با تاکید بر برنامه 60 دقیقه)» گفتمانهای به کار رفته در «برنامه ۶۰ دقیقه» بی‌بی‌سی فارسی نسبت به مسا‌‌ئل و مشکلات اقتصادی ایران مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش از روش تحلیل گفتمان با رویکرد ون دایک استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، تمام اخبار مربوط به مسائل اقتصادی ایران در بازه زمانی مهر تا اسفند 1391 است که پس از بررسی جامعه آماری به روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد ۱۲ خبر انتخاب و مورد گفتمان کاوی قرار گرفت. بر اساس یافته‌های تحقیق، اصلی‌ترین چارچوب در دستور کار قرار گرفته بی‌بی‌سی فارسی در خصوص مسائل اقتصادی ایران، «چارچوب اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران» بوده است. عمده‌ترین گفتمان‌های شکل گرفته در خصوص مشکلات اقتصادی ایران عبارتند از: گفتمان قدرت و دانش، گفتمان فساد در حکومت ایران، گفتمان تداعی دوران حاضر به دوران جنگ ایران و عراق، گفتمان شکست مقاومت اقتصادی ایران، گفتمان ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی ایران، گفتمان ترسیم آیندهای سیاه برای ایران، گفتمان اقتصاد ریاضتی، گفتمان سیاستزدگی اقتصاد، گفتمان انسان دوستانه در مورد تحریمهای اعمال شده از سوی آمریکا و کشورهای غربی در قبال ایران، گفتمان هشدار، گفتمان حمله به عزت نفس و اعتماد به نفس ملی، گفتمان اختلافات داخلی و معرفی مقام معظم رهبری به عنوان مقصر اصلی وضعیت کنونی کشور.
• تحقیق فوق از حیث روش و رسانه (تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی) مورد بررسی نزدیکی زیادی با تحقیق فوق دارد، اما از آنجا که به بررسی گزارش‌های اقتصادی این رسانه پرداخته است و مباحث دیگری را دنبال می‌کرد؛ نتایج آن با یافته‎ها و نتایج حقیر تفاوت دارد.
هوشیار، مهدی(1391) در پایان نامه خود با عنوان «تحلیل گفتمان پوشش خبری وقایع خاورمیانه و شمال آفریقا توسط سایت بی.بی.سی فارسی و خبرگزاری ایرنا»، با استفاده از روش تحلیل گفتمان خبری این دو رسانه درباره تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته است. بر اساس یافته های این تحقیق، اصلی ترین چارچوب در دستور کار قرار گرفته بی‌بی‌سی فارسی در خصوص تحولات این کشورها، چارچوب صلح در عین اسلام هراسی و تقابل با بیداری اسلامی بوده است. خبرگزاری ایرنا نیز کوشیده است انعکاس‌ها و پوشش خبری خود از تحولات این کشورها را در چارچوب برخورد و ثابت‌قدمی، غرب ستیزی و بیداری اسلامی قرار دهد و گفتمان و انگاره‌های خود را در دل آن شکل دهد. همچنین عمدهترین گفتمان‌های شکل گرفته در خصوص این کشورها توسط سایت بی‌بی‌سی فارسی معطوف به حفظ منافع کشورهای غربی، متناقض(حمایت و تقابل)، اسلام هراسی، گرایش به دموکراسی غربی، آزادی خواهی، ایران هراسی و عمده‌ترین گفتمان‌های شکل گرفته در خبرگزاری ایرنا حمایت از خواسته‌های مردمی، اسلام خواهی و بازگشت به اصل دین خویش، رویگردانی از غرب و نزدیکی به ایران و انقلاب اسلامی بوده است.
• تحقیق فوق تنها از نظر روش بررسی (تحلیل گفتمان) و تحلیل اخبار بی‌بی‌سی فارسی به موضوع این پایان نامه نزدیک است.
هادی بهجتی فرد (1391)، در پایاننامه خود مقایسه گفتمان خبری سایتهای فارسی زبان شبکههای العالم، العربیه و بی.بی.سی در مورد اعتراضات عمومی در بحرین در بازه زمانی 14 بهمن 1389 تا پایان تیر 1391، در پی شناخت چارچوبسازیهای رسانهای سه سایت مذکور و مقایسه و بررسی شباهتها و تفاوتهای گفتمانهای آنها بوده است. در این پژوهش که به روش تحلیل گفتمان انجام شده، 21 خبر مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج این تحقیق، اصلیترین چارچوب بی.بی.سی فارسی در مورد اعتراضات بحرین «نادیده گرفتن هویت اسلامی اعتراضات، صلح در عین ایران هراسی و القای تقابل و افزایش تنش بین قدرتهای منطقه بر سر موضوع بحرین» و اصلی‌ترین چارچوب سایت العربیه نیز «حمایت از دولت بحرین، کم رنگ جلوه دادن اعتراضات مخالفان و حمایت از اقدامات عربستان در قبال بحرین» و چارچوبهای سایت العالم نیز «بیداری اسلامی و القای اسلامخواهی مخالفان، حمایت از مخالفان، اثبات عدم دخالت ایران و غرب ستیزی» بوده است. عمدهترین گفنمانهای شکل گرفته در خصوص اعتراضات عمومی بحرین توسط سایت بی‌بی‌سی فارسی معطوف به بحرانسازی، ایران هراسی و شیعه هراسی، هشدار، فرافکنی و ایجاد قربانی و عمدهترین گفتمانهای شکلگرفته در سایت العربیه ایران هراسی و شیعه هراسی، حامی گفتگو در عین اقتدار، گرایش به اتحاد و پانعربیسم، فرافکنی و توطئهچینی و آشوبسازی بوده است. سایت العالم نیز به طور عمده از گفتمانهای برخورد و آزادیخواهی، رفع اتهام، منفعتطلبی و مردم ستیزی، ریاکاری و سرکوب و افشاگری استفاده کرده است.
• با توجه به اینکه این تحقیق از لحاظ رسانه و روشی مشابهت زیادی با تحقیق اینجانب دارد، اما به لحاظ موضوع و نوع رسانه مورد متقاوت می‌باشد.
نوری‌زاده، جواد (1390)، طی مطالعهای تحت عنوان «تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی و بازنمایی تحولات داخلی ایران در سال 1388»، تلاش کرده است تا با استخراج محورهای گفتمان غالب بازنمایی شده، روند و ابعاد رویکرد جریان‌سازی در قالب خبر و برنامههای خبری این شبکه، تبیین راهکارهای رسانهای آن در قالب گفتمان رسانه حرفهای و ابعاد گفتمان هژمونیک این رسانه در خلق گفتمانهای القایی برای مخاطبان را واکاوی کند. در این تحقیق از روش تحلیل محتوای کیفی برای شناخت کلی جهتگیری رسانه بی‌بی‌سی فارسی استفاده‌شده است. ارزیابی و تجزیه‌وتحلیل این تحقیق نشان میدهد که بسیاری از رویکردها و جهتگیری رسانهای این شبکه تلویزیونی در بازنمایی انقلاب اسلامی در سال 88 به نحو شدیدتر و با سوءاستفاده از تحولات قبل و بعد انتخابات سال 88 ایران، به نحو بارزی در مقایسه با دیگر رسانههای مخالف جمهوری اسلامی ایران شدیدتر شده است.
• تفاوت تحقیق حاضر با این تحقیق در تمرکز بر ویژه برنامه‌های کودتای 28 مرداد و موضوع کودتای 28 مرداد است که با روشی مشابه یعنی تحلیل گفتمان انجام‌شده است.
گلبخشی، حسن (1387)، در پایان‌نامه خود، «تحلیل گفتمان خبری بی‌بی‌سی فارسی و رادیو فردا در مورد ماجرای بازداشت ملوانان انگلیسی در اروندرود»، مطرح می‌کند که مسئله اصلي پژوهش در جريان خبر‌رساني اين ماجرا، در سایت‌های دو رسانه خبری بی‌بی‌سی فارسی و رادیو فردا، چگونه بوده و با چه نوع انگاره سازی‌هایی افكار عمومي جهان را بر ضد جمهوري اسلامي ايران سمت‌وسو بخشيده‌اند. اينكه سايت‌هاي خبري بخش فارسی‌زبان شبكه بي‌‌بي‌‌سي و راديو فردا به‌عنوان رسانه‌هايي كه جريان اصلي اطلاع‌رساني را در جهان به نفع قدرت‌هاي بزرگ جهت مي‌دهند، در اين مورد چه شيوه‌هايي را براي يك جنگ رواني تمام‌عيار در پیش‌گرفته‌اند. در این پژوهش از روش تحلیل گفتمان استفاده‌شده و ایدئولوژی رسانه‌ای سایت‌های بی‌بی‌سی فارسی و رادیو فردا، در متون خبری بررسی‌شده، تضعیف و تخریب چهره ایران و بد وجهه کردن سپاه پاسداران در دفاع از مرزهای آبی ایران بوده است.
• تحقیق فوق ازاین‌جهت که به تحلیل گفتمان رسانه خبری بی‌بی‌سی فارسی پرداخته و اینکه با چه نوع انگاره‌سازی‌هایی افكار عمومي را بر ضد جمهوري اسلامي ايران سمت‌وسو بخشيده‌، همچنین ازلحاظ روش انجام آن به این پژوهش شباهت دارد. با این تفاوت که در تحقیق گل‌بخشی اخبار دو سایت‌ موردبررسی قرارگرفته اما در این تحقیق تنها به بررسی ویژه برنامه‌های شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی پیرامون کودتای 28 مرداد پرداخته‌شده است.
گودرزی، محسن (1391) در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «بازنمایی ایدئولوژی انقلاب اسلامی در روزنامه واشنگتن‌پست» با به‌کارگیری روش تحلیل گفتمان انتقادی روندی مشابه تحقق قبلی را طی کرده است در تحقيق وي آورده شده است كه كليشه‌سازي، دو انگاري متضاد و انگ‌زني از جمله مهم‌ترین روشهاي استفاده‌شده توسط روزنامه واشنگتن‌پست در سال‌های 1980 و 2010 ميلادي به‌منظور بازنمايي ایدئولوژی انقلاب اسلامي بوده است.به اعتقاد محقق اين رويكردها برآمده از گفتمان‌هاي «غرب و ديگران»، «شرق‌شناسی» و «اسلام رسانه‌اي» است.
• این تحقیق ازلحاظ روش شباهت‌هایی با تحقیق حاضر دارد اما ازنظر موضوع و رسانه‌های موردبررسی و نتایج به‌دست‌آمده تفاوت وجود دارد.
تحقیقات خارجی:
Izadi, Foad; Saghaye-Biria, Hakimeh, (2007) -A Discourse Analysis of Elite American Newspaper Editorials: The Case of Iran’s Nuclear Program, Journal of Communication Inquiry 31, P 140-165, Published by Sage Publications
ایزدی (۲۰۰۷) در تحقیق خود پیرامون «تحلیل گفتمان سرمقاله‌های روزنامه‌های برجسته آمریکا» به بررسی سرمقاله‌های سه روزنامه برجسته آمریکایی درباره برنامه هسته‌ای ایران با بهره‌گیری از مفاهیم نظری «شرق‌شناسی» ادوارد سعید و وان دایک می‌پردازد. وی در این تحقیق به تحلیل گفتمان انتقادی سرمقاله‌های نیویورک‌تایمز، واشنگتن‌پست و وال‌استریت ژورنال از سال ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۴ بر اساس شش عدد از مضامین گفتمان شرق‌شناسی انجام می‌دهد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که روزنامه‌های واشنگتن‌پست و وال‌استریت در مقایسه با نیویورک‌تایمز، در سرمقاله‌های خود از مضامین و مقوله‌های شرق شناسانه بیشتر استفاده کرده‌اند. همچنین آشکار می‌سازد که چگونه سرمقاله‌های این سه روزنامه به‌صورت گزینشی با به‌کارگیری از شگردهای زبانی، سبکی و بحث‌برانگیز موضوعات را حول مناقشه هسته‌ای ایران شکل می‌دهند.

Saleem, Noshina (2007), U.S. Media Framing of Foreign Countries Image: An Analytical Perspective, Canadian Journal of Media Studies, P130-162
سلیم (۲۰۰۷)می‌گوید که رسانه‌های آمریکا، خط‌مشی سیاسی دولت را، به‌رغم دوستان و دشمنان، تبعیت می‌کنند. وی این ادعا را با استناد به تحقیق دورمن و فرهنگ در مورد پوشش خبری رسانه‌های آمریکایی در مورد ایران، در بازه زمانی 1951- 1978 در چندین رسانه‌های مختلف آمریکایی از جمله نیویورک‌تایمز، واشنگتن‌پست و وال‌استریت ژورنال و لس‌آنجلس تایمز و چندین مورد دیگر، تقویت می‌کند. او خاطرنشان می‌کند که ایران، در بازه‌های زمانی گوناگون، به انحا مختلفی توسط جریان اصلی رسانه امریکا بازنمایی شده است. او به بحث کمک‌های نظامی بسیار زیاد آمریکا به شاه، به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین هم‌پیمانان راهبردی خود در منطقه اشاره می‌کند و نهایتاً چنین نتیجه می‌گیرد که رسانه‌ها در این مورد مطالعاتی یعنی ایران، حامی سیاست‌های دولت بوده‌اند. تصویر ایران در آن رسانه‌ها، پس از انقلاب 1979 ایران به‌طورکلی تغییر می‌کند و این ادعا را محور قرار می‌دهد که انقلاب ایران انقلاب متحجرین متعصب و طبعاً مروج تروریسم است. سلیم از این تحقیق و تحقیقات دیگری که مفصلاً بدان‌ها اشاره می‌کند بیان می‌کند که سیاست‌های رسانه‌ای آمریکا از سیاست‌های دولتی آن، خط می‌گیرد. وی این خط دهی را به 4 عامل مرتبط می‌داند: 1.شکل‌دهی به افکار عمومی مدنظر دولت و تملق دولت 2. حس میهن‌دوستی 3. توانایی رئیس‌جمهور آمریکا برای تعیین سیاست‌های کلی برجسته‌سازی در موارد گوناگون 4. تکنیک‌های کنترل رسانه‌ها توسط دولت.
Mughees-uddin. (1995). Image of Iran in the Western media, Iranshenasi Quarterly Journal, P 32-48
مُقیس ‌الدین (۱۹۹۵)، در اثر خود اشاره می‌کند که مهم‌ترین علت تصویرسازی منفی از ایران، «مؤلفه اسلامی» بودن آن است که به‌صورت مؤلفه‌ای تهدیدآمیز برای صلح منطقه و منافع امریکا و اسرائیل بازنمودن می‌شود. اساساً رسانه‌های غربی ایران را به‌عنوان کشوری «تروریست» یا «بنیادگرا» بازنمایی می‌کنند. واژه بنیادگرایی و بنیادگرای اسلامی برای اشاره به‌نظام و مسلمانان ایرانی استفاده می‌شود. مقیس در تحلیل کلی‌تر بیان می‌کند که رسانه‌های غربی نه‌تنها به اسلام انتقاد دارند بلکه درصدد کلیشه منفی ساختن از جهان اسلام و ارزش‌های اسلامی هستند. او نتیجه می‌گیرد که رسانه‌های آمریکایی تلاش کرده‌اند تا میان اسلام و مسیحیت نزاع ایجاد کنند؛ از این طریق که مسیحیت را به‌عنوان نماد سعه‌صدر و بردباری و اقتصاد بازار آزاد، دقیقاً در مقابل اسلام مجسم می‌کنند.

2-2- مبانی نظری تحقیق
در این بخش به مباحث و مفاهیمِ مرتبط با موضوع تحقیق پرداخته‌شده است. ازجمله این مباحث: نظریه برجسته‌سازی و نظریه‌های مرتبط با حیطه تحلیل گفتمانی مانند تعاریف تحلیل گفتمان، همچنین مباحث مربوط به نظریه‌های انگاره‌سازی، ایدئولوژی و گفتمان، و چارچوب‌سازی است.
1-2-2-‌ مفهوم ایدئولوژی و نظریه بازتولید
مهدی‌زاده (1380) در توضیح این دیدگاه می‌نویسد: کارکرد ایدئولوژی، توجیه گری و دلیل‌تراشی برای وارونه‌نمایی واقعیت‌های اجتماعی است. به عبارتی ایدئولوژی، ذهن انسان را چنان کج می‌نماید که با جهان کج، هماهنگ افتد. به همین دلیل نظام‌های قدرت برای تداوم و مشروع جلوه دادن سلطه و هژمونی خود، دست به تولید و بازتولید ایدئولوژی می‌زنند و در این راه از رسانه‌ها بسیار کمک می‌گیرند. درواقع گزارش رسانه‌ها از رویدادها، تحت عنوان «خبر»، در چارچوب مفروضات ایدئولوژیک و گفتمانی حاکم ساخته و شکل می‌گیرد.(ص 18).
استوارت هال2 از پیشگامان «مطالعات فرهنگی3» دانشگاه بیرمنگام می‌نویسد: اینکه گفته می‌شود رسانه‌ها ایدئولوژیک هستند به این معناست که در قلمرو ساختار اجتماعی معنا عمل می‌کنند. رسانه‌ها راه را هموار می‌سازند تا مردم با استفاده از آن‌ها درباره جهان پیرامون خود، آگاهی یابند. توجه به معنی نهفته خبر، ما را در فهم نقش خبر و بار ایدئولوژیک آن یاری می‌کند. خبر، معنی آشکاری دارد که همان معنی لغت‌نامه‌ای پیام است. ولی درعین‌حال حامل معانی پوشیده‌ای است که به شرایط زمانی و مکانی، نشانه‌های زبان و استعاره‌های نهفته در آن و تجارب گیرنده و فرستنده خبر بستگی دارد. خبر ساده‌ای مانند «فضانوردان در کره ماه پیاده شدند» معنی آشکاری دارد که دلالت به این رویداد می‌کند ولی در معنی پوشیده‌اش، مفاهیم متعددی مانند «پیروزی علم بشری»، «توجیه بودجه تحقیقات فضایی» و … را در ذهن گیرنده تداعی می‌کند. اخبار رسانه‌ها عموماً از یک زمینه و بستر ایدئولوژیک برمی‌خیزد و همان ایدئولوژی را بازتولید می‌کند. در فراگرد «مشاهده، تعبیر، روایت و اشاعه» خبر به ارزش‌ها، ایدئولوژی‌ها و هنجارهایی که ازقیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه

پاسخ دهید