گروه هنرهای رسانه‌ای
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تولید سیما
عنوان پایان نامه :بررسی مولفه های سبک زندگی اسلامی- ایرانی با رویکرد اخلاقی در سریالهای مناسبتی(مطالعه موردی سریال مادرانه)
استاد راهنما: حجت الاسلام دکتر عبدالله متقی زاده
دانشجو: محمدصادق نیکویی
تابستان 1393
آیین نامه چاپ پایانه نامه دانشجویان دانشکده صدا و سیما قم
نظر به این که چاپ و انتشار پایان نامه تحصیلی دانشجویان دانشکده صدا و سیما قم، مبین بخشی از فعالیت‌های علمی پژوهشی این دانشگاه است. بنابراین به منظور آگاهی و رعایت حقوق دانشکده، دانش آموختگان این دانشکده نسبت به رعایت موارد ذیل متعهد می‌شوند:
ماده1: در صورت اقدام به چاپ پایان‌نامه خود، مراتب را قبلاً به طور کتبی به معاونت پژوهشی دانشکده اطلاع دهید.
ماده 2: در صفحه سوم کتاب (پس از برگ شناسنامه) عبارت ذیل را چاپ کنید.
«کتاب حاضر،‌حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده در رشته ارتباطات اجتماعی است که در سال 1393 در گروه فرهنگ و ارتباط دانشکده صدا و سیما قم به راهنمایی جناب آقای دکتر متقی زاده دفاع گردیده است»
ماده 3: به منظور جبران بخشی از هزینه‌های انتشارات دانشکده، تعداد یک درصد شمارگان کتاب (در هر نوبت چاپ) را به معاونت پژوهشی دانشکده اهدا کند. دانشکده می‌تواند نیاز خود را در معرض فروش قرار دهد.
ماده4: در صورت عدم رعایت ماده 3، 5٪ بهای شمارگان چاپ شده را به عنوان خسارت به دانشکده صدا و سیما تأدیه کند.
ماده 5: دانشجو تعهد و قبول می‌کند در صورت خودداری از پرداخت بهای خسارت، دانشکده می‌تواند خسارت مذکور را از طریق مراجع قضایی مطالبه و وصول کند؛ به علاوه به دانشکده حق می‌دهد به منظور استیفای حقوق خود از طریق دادگاه، معادل وجه مذکور درماده 4 را از محل توقیف کتابهای عرضه شده نگارنده برای فروش،‌تأمین نماید.
ماده6: اینجانب محمد صادق نیکویی دانشجوی رشته تولید سیما مقطع کارشناسی ارشد، تعهد فوق و ضمانت اجرایی آن را قبول کرده، به آن ملتزم می‌شود.
نام و نام خانوادگی: محمد صادق نکویی تاریخ و امضاء:
صورت جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
با تاییدات خداوند متعال و با استعانت از حضرت ولی عصر (عج الله تعالی فرجه الشر یف) جلسه دفاع از پایان نامه آقای ………………………………….دانشجوی مقطع: کارشناسی ارشد رشته …………………………. دوره : ……………………
با عنوان پایان نامه”………………………………………………………………..”
در تاریخ …../…../93 و در ساعت 00/…… با حضور اعضای محترم هیئت داوران در دانشکده صدا و سیمای قم برگزار گردید و پایان نامه ایشان با کسب نمره ………………………………….. و رتبه: ………………………………
پذیرفته شد(با اصلاحات پذیرفته شد( پذیرفته نشد(
توضیحات
ردیفمشخصات هیات داوران نام و نام خانوادگی امضاء1استاد راهنما نظری2استاد راهنما عملی 3داور (نظری)4داور(عملی)5نماینده تحصیلات تکمیلی
چکیده
بررسی سبک زندگی به عنوان یک مقوله اجتماعی چند وقتی است که عرصه علمی و دانشگاهی داخل و خارج را به خود مشغول داشته است.سبک زندگی که نمود باور‌ها و ارزش‌های اجتماعی افراد است بسته به نگرش‌های فکری جوامع مختلف متفاوت خواهد بود.
از آنجا که دین مبین اسلام دارای باور‌های غنی و باید ‌های استواری است، برای زندگی پیروان خود آدابی آورده است که جلوه‌های زیبا و معنا دار آن را در کردار و رفتار مؤمنان حقیقی می‌بینید.
ما در این پژوهش به مؤلفه‌های اخلاقی سبک زندگی دینی و نمود‌های اخلاقی آن پرداخته‌ایم و با مؤلفه‌های اخلاقی و ضد اخلاقی موجود در سریال مادرانه مورد بحث قرار دادیم.
سریال مادرانه یک سریال مناسبتی است که در ماه مبارک رمضان از شبکه سه سیما پخش شد. این سریال شامل مؤلفه‌های اخلاقیِ خانواده‌های ایرانی مانند احترام به والدین، محبت، غیرت و … می‌باشد.
اما نتایج تحقیق نشان داد که این مؤلفه‌ها نمود چندانی در سریال مذکور نداشته‌اند. درحالیکه در نگرش دینی، زمانی آداب و رفتار دارای ارزش هستند که خدا را به عنوان مبدأ هستی در آغاز و به عنوان غایت هستی در پایان و به عنوان مدبر عالم هستی درطی انجام آن کار لحاظ کرد. اما یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که توجه به ارزشهای الهی و مبدأ هستی در سریال مادرانه حضور چشمگیری نداشته است.
کلید واژه:
سبک زندگی، دینی، سلیقه، ادراک، نگرش، اخلاق، آداب
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق11-1. بیان مسئله(طرح مسئله)21-2. ضرورت و اهمیت انجام پژوهش51-3. اهمیت تحقیق71-2-1. سوالات اصلی71-2-2. سوالات فرعی71-4. سوال تحقیق71-5. اهداف تحقیق81-4-1. هدف اصلی 81-4-2. هدف فرعی 81-6. فرضیه تحقیق81-7. کلید واژه ها تعریف مفاهیم81-6-1. سبک زندگی81-6-2. اخلاق91-6-3. سلیقه 91-6-4. دین 101-6-5. مولفه های سبک زندگی 10فصل دوم: مبانی نظری تحقیق112-1. پیشینه تحقیق سبک زندگی 122-1-1. کتاب ها 122-1-2. پایان نامه ها 192-1-3. مقالات 222-2. دیدگاه متفکران غربی درباره سبک زندگی232-2-1. دیدگاه جامع شناسانه 232-2-2. دیدگاه روانشاسانه242-3. سبک زندگی 262-3-1. سبک زندگی به عنوان گروه بندی282-3-2. سبک زندگی به عنوان «شاخصه» طبقه یا قشر اجتماعی292-4. ارتباط مفهوم سبک زندگی با مفهوم و مقوله فرهنگ312-5. مولفه های سبک زندگی 332-3-3. شاخصه های نظری372-5-1-1. مطالعه ارزش ها 372-5-1-2. مطالعه هویت 382-3-4. شاخصه های عینی392-5-2-1. الگوی مصرف و کالاهای مصرفی392-5-2-2. الگوی تفریح402-6. ویژگی های سبک زندگی 402-7. کارکردهای سبک زندگی 422-7-1. فهم زندگی 422-7-2. امکان پیش بینی422-7-3. امکان کنترل432-8. سلیقه 432-9. ادراک 462-10. نگرش542-10-1. رابطه نگرش ایمانی با رفتار 542-10-2. معانی زندگی در سبک زندگی دینی572-11. آداب692-11-1. تعریف آداب 692-12. تفاوتهای آداب و اخلاق712-13. بررسی مولفه های اخلاقی(رفتاری)سبگ زندگی در سریال مادرانه 722-13-1. تعریف خانواده 742-13-1-1. محبت ورزی752-13-1-2. احترام گذاشتن در خانواده 782-13-1-3. حسن خلق842-13-1-4. عیب پوشی 862-13-1-5. مشورت کردن 872-13-1-6. دوست و هم نشین 902-13-2. سرپرستی خانواده 932-13-2-1. سرپرستی خانواده از سعادت مرد است 942-13-2-2. کسب حلال95فصل سوم: روش تحقیق983-1. روش تحقیق993-2. آداب ومولفه های اخلاقی مورد اشاره در این پایان نامه 1003-2-1. خانواده 1003-2-2. محبت 1013-2-3. حسن خلق1013-2-4. عیب پوشی1013-2-5. مشورت کردن 1013-2-6. کسب حلال1023-2-7. دوست و هم نشین 1023-2-8. مسئولیت پذیزی1023-2-9. صداقت 1023-2-10. صبر 1033-2-11. لجاجت 1033-2-12. بخشش و گذشت 103فصل چهارم: یافته‌های تحقیق1044-1. چکیده روایات سریال مادرانه 1054-2. نمودار روایی داستان 1094-3. مربع معنایی داستان 1114-4. بررسی مولفه های سبک زندگی اخلاقی به کارگرفته شده در زندگی مادرانه 1134-4-1. خانواده 1134-4-2. محبت 1144-4-3. حسن خلق(یا نبود اخلاق نیک)1184-4-4. آبرو1204-4-5. کسب حلال(دوری از مال حرام)1224-4-6. دوست و هم نشین 1244-4-7. مسئولیت پذیری 124فصل پنجم نتایج تحقیق1275-1. نتیجه گیری و جمع بندی 1285-2. بررسی سوالات تحقیق و فرضیه1285-2-1. سوال اصلی 1285-2-2. سوالات فرعی1295-3. فرضیه تحقیق1305-4. نتایج تحقیق1305-5. پیشنهاد ها و راهکارها132فهرست منابع و مآخذ133
فصل اول
کلیات تحقیق
• بیان مسأله
• ضرورت و اهمیت انجام پژوهش
• سؤالات تحقیق
• کاربردهای انجام تحقیق و نام بهره وران از آن
• اهداف تحقیق
• فرضیه تحقیق
• کلید واژه ها و تعریف مفاهیم
بیان مسأله
از آن هنگام که دانشمندان جامعه شناسی، توجه خود را به عناصر و ویژگی های موجود در شکل زندگی افراد معطوف نمودند زمان زیادی نمی گذرد. مقصود ابتدایی جامعه شناسان از مطالعه در سبک زندگی افراد توجه به طبقات اجتماعی آنان بوده، در دل این تحقیقات تعلق افراد به گروه های اجتماعی را مشخص می نمودند.
آنچه که در این نحو از مطالعات نظر جامعه شناسان را بر می انگیخت نحوه و شکل مصرف مردم بود. در حقیقت این دانشمندان در صدد بیان آن بودند که بگویند سبک زندگی بازگویی و بازنمایی افراد از موقعیت های اجتماعی خویش است. در این نگاه مصرف کالا نه یک نیاز اقتصادی بلکه پاسخی صریح به نیازهای فرهنگی افراد نیز می باشد. افراد با مصرف نمودن نوع خاصی از کالاها و با نشان دادن شکل خاصی از رفتار در مصرف کالاها، گروه ها و طبقات اجتماعی را شکل می دادند که مصرف در آن حرف اول را می زد. در این نگاه انسان با بکار گیری سبک خاصی از زندگی تلاش می کند تا منزلت اجتماعی خود را در تماس با بیگانگان به رخ آنان بکشد و از این رهگذار دوستان مورد نظر خود را یافته، کسانی که مانند او فکر نمی کنند را از خود براند. بنابراین عناصر و ویژگی هایی که در سبک زندگی یک فرد وجود دارد دارای نوعی انسجام و کلیت می باشد که وحدت درونی آن را می رساند. سبک زندگی افراد اگرچه متمایز بوده اما وجوه مشترکی که ما بین سبک های زندگی وجود دارد طبقات اجتماعی را به وجود می آورد. نتیجه آنکه سبک زندگی افراد هم عامل تعیین کننده ای برای تمایز طبقات اجتماعی است و هم شکل دهنده آن.
اما رفته رفته مفهوم سبک زندگی در عرصه علوم اجتماعی رنگ و بوی جدیدی به خود گرفته از مطالعه طبقات اجتماعی در سطح تحلیل اجتماع به سطح تحلیل فرد ورود پیدا نمود. دیگر مراد از سبک زندگی افراد، طبقه و منزلت اجتماعی آنان نبود.
رویکرد جدید، مجموعه ای از ارزش ها، نگرش ها و رفتارهای افراد را سبک زندگی دانسته و آن را شیوه زندگی می خواند که بر الگوهای فردی مطلوب از زندگی دلالت دارند. این تعریف جهان بینی، نگرش ها و ارزش ها، عادت ها و وسایل زندگی را در بر می گیرد.
سبک زندگی که دیگر راهی شد برای تعریف ارزشها و سنجش میزان تأثیر گذاری آن بر نگرش افراد، در نهایت بدنبال پیامدهای رفتاری حاصل از نگرش و ارزش رفت.
در این نگاه نگرش های متعدد ، سبک های متفاوتی را در مقابل زندگی آدمی قرار می دهند تا او بر اساس الگویی نانوشته در طول حیات مادی و زمینی خود دست به انتخاب های گسترده زند. شیوه بهره بردن از درآمد،چگونگی انتخاب پوشش، تعیین مدت زمان کارکردن، نحوه تغذیه، نوع کتاب هایی که برای خواندن انتخاب می کند،آهنگی که گوش می کند و…همه و همه بر اساس الگویی برخواسته از نگاه آدمی بر ارزش هاست.
زندگی دینی نیز که برخواسته از نظام ارزشی غنی می باشد، دارای چنان تأثیر عمیقی بر رفتار و کردار آدمی است که مهد تا لحد آدمی را فرا گرفته برای یک یک رفتارهای او برنامه ای منسجم و هماهنگ با نظام عالم هستی ارائه می دهد.
سبک زندگی دینی رفتارها و تظاهرات فردی و جمعی خود را از سه ساحت دین یعنی اعتقادات، اخلاقیات، و فروعات عملی دین می گیرد که هریک به صورت مؤلفه ای خاص بروز و ظهور می یابد.مؤلفه هایی که اگر بازشناسی شده و مطابق الگوهای کامل آن باز تعریف گردند قابلیت هماهنگ شدن با مقتضیات زمان را نیز دارند. در حقیقت با شناختن همین مؤلفه هاست که می توان محک و معیار مناسب برای سنجش رویکرد جامعه به دین را تبیین کرده و براساس آن هندسه فرهنگی موجود و مطلوب جامعه دینی را ترسیم نمود.
جامعه ای که الگوی رفتاری خود را تنها از نظام ارزشی دین نمی گیرد و بسیاری از مؤلفه های دیگر همانند تبلیغات،مد،اجتماعی شدن و… سبک زندگی او را تعیین می نمایند.
فارق از اینکه دین، خود خواهان زندگی براساس سبک دینی است و غیر آن را بر نمی تابد زمانی اهمیت رواج سبک های غیر دینی معین و مشخص می شود که بدانیم سبک ها نیز ارزش آفرین هستند و در نگرش انسان به زندگی اطراف تأثیر گذارند.این مسأله که آیا تکنولوژی های وارداتی خود ابزار انتقال فرهنگ ها هستند برای بسیاری از دلسوزان فرهنگی به دغدغده ای قدیمی بدل شده است حال آنکه شکل زندگی آدمی همان فرهنگی است که امروزه بسیاری آن را نه از دریچه نظریات دین بلکه از کانال مراودات اجتماعی و یا حتی از برند کالاهای مصرفی دریافت می کنند.این ارتباط دو سویه بین ارزشها و سبک زندگی است که اگر آگاهانه دنبال شود ارزشها هستند که سبک آفرین خواهند شد و در غیر این صورت سبک های زندگی از مبادی تاریک و نامشخصی اخذ خواهند شد که تنها لذات آنی ولی ناپایدار را بدنبال دارند.این داستان آنجا شکل جدی تری به خود می گیرد که استعمار زین پس قدرت خود را نه در لشگر کشی بلکه در تغییر ذائقه انسان ها دنبال می کند که منافع او را به شکل کم هزینه تر ولی پایدارتر تأمین کند.سرّ هزینه های بسیار استمعارگران در راستای راه اندازی بنگاه های تبلیغی به شکل بسیار گسترده را در همین نکته باید جست.
مصرف زدگی در ایران که رواج مصرف محصولات فرهنگی بیگانه (فیلم و موسیقی و…)به یکی از مصادیق بارز آن بدل شده بر مؤلفه های اخلاقی سبک زندگی حال و حاضر مردم به شدت اثر گذاشته است. بسیاری دیگر آنگونه که پدرانشان می اندیشیدند نمی اندیشند و این تغییر در افکار نه از روی مطالعه و تحقیق بلکه در اثر واپس زدگی در مقابل مظاهر زندگی غربی حاصل شده است.
تغییر در نوع پوشش، میزان و شکل مصرف، موسیقی مورد علاقه مردم، تفریحات و سرگرمی های جذاب ، نوع تغذیه و بسیاری از دگرگونی های موجود – که دیگر نه پنهان و آهسته که از آن به شبیه خون تعبیر شود- عرصه حیات اجتماعی جامعه ما را تبدیل به جنگ تمام عیار فرهنگی نمود. جنگی که کشته های آن نه تنها ممدوح نیستند بلکه هلاک شدگانی مرگ آفرین هستند که جامعه را از حیات طیبه مورد نظر دین خالی و تهی می گردانند.
امروزه تلاش صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای تولید سریال های مناسبتی را از آن رو باید ارزیابی نمود که فیلم و سریال قدرت بی بدیلی در ارائه سبک های زندگی دارند. سریال های مناسبتی سریال هایی هستند که هر ساله به مناسبت ایام مذهبی سال مانند رمضان و محرم از تلوزیون ایران برای سرگرمی و انتقال مفاهیم دینی پخش می شوند و بسیاری از آنان با استقبال خوب مردم نیز مواجه شدند. این امر مؤید آن است که مفاهیم دینی ظرفیت آن را دارند که در قالب هنرهای جدید جای خود را در زندگی مردم باز نمایند. در این سریال ها اگر مؤلفه های سبک زندگی به خوبی نشان داده شوند می توانند بهترین عملکرد برای تبلیغ ارزش های دینی را فراهم آورند. سریال مادرانه را نیز می توان از آن دست سریال های مناسبتی دانست که با بازی خوب بازیگرانش توانسته بود بخشی از مؤلفه های اخلاقی سبک زندگی دینی مانند احترام به والدین را به نمایش در آورد. بنابراین سزاوار است تا هنرمندان عرصه هنر های تصویری مخصوصا تلوزیون و سازندگان سریال های مناسبتی با توجه بیشتر به فقه الاوسط در دین _که همان اخلاق است_ که در زندگی دینی به گونه ای خاص سبک آفرینی می کند و بازشناسی آن به معیار مناسب شناخت جایگاه اخلاقی جامعه در دین دست یابند.
1-1. ضرورت و اهمیت انجام پژوهش:
1-1-1. ترویج شکل و سبک زندگی غربی راه مطمئن و کم هزینه غرب برای تسخیر کشورهای مستعمره است.در این بین از بین بردن پایه های اخلاقی جامعه همچون غیرت دینی و تعصب ملی مرز اطمینانی است که کشورهای غربی برای در امان ماندن از انقلاب های مردمی برگزیدند. به یقین شناختن مؤلفه های اخلاقی مورد پسند غرب بنیان اساسی مبارزه با ورود خلقیات ناپسند غربی و حفظ جامعه در برابر آن است.
1-1-2. دین که دارای نظام ارزشی خاص خود می باشد،ایمانِ تنها را مایه نجات نمی داند و رهایی از آتش عقبی و رسیدن به سعادت دنیی را در عمل نمودن به احکام دین می داند. این احکام راه و سبک زندگی نوینی را به انسان می آموزاند که قرآن از آن به حیات طیبه یاد می کند و خروج از این سبک زندگی را حیات ناپاک یا همان مرگ واقعی می نامد.
بازشناسی مؤلفه های سبک زندگی دینی و شناختن محاسن و تبلیغ خوبی های آن راه برون رفت از بن بست تعلقات دنیایی است که سبک زندگی غربی آن را تبلیغ می نمایدو مایه سعادت و نجات ملت ها در دنیا از شر استعمار گران و مایه آبادی سرزمین ها و در عقبی مایه وصول به سرمایه های بهشت و رضای حق خواهد بود و نجات آدمی را از آتش جهنم به همراه خواهد داشت.
1-1-3. قرآن که منبع بزرگ در برداشت های دینی به شمار می رود ما را به قیام در راه خدا آن هم مثنی و فرادا نموده یعنی به صورت جمعی باید درراه خدا قیام نمود و جامعه را به تعاونوا علی البر خوانده تا احکام آسمانی که منشأ نیکی هاست در اجتماع مسلمین ظهور و بروز داشته باشد. به یقین اگر این آموزه ها به صورت سبک در زندگی پدیدار گردند بهترین یاری دهنده انسان ها در انتخاب نیکی ها خواهند بود که انتخاب ما در زندگی دنیا بر اساس الگوی نانوشته سبک زندگی خواهد بود.
1-1-4. رهبر معظم انقلاب ساخت تمدن جدید اسلامی را وظیفه امروز حکومت و جامعه دینی می داند و راه رسیدن به این تمدن را توجه جامعه به سبک و سلوک زندگی فردی و جمعی بر اساس آموزه های دین می داند.ایشان در جمع جوانان استان خراسان شمالی در سفر سال 1391 خود به این استان با اشاره به کاستی های موجود در سبک زندگی مردم در داخل کشور آن را یک مشکل وارداتی از غرب دانسته فرمودند:
«…. نمیشود یک تمدن را به صرف اینکه ماشین دارد، صنعت دارد، ثروت دارد، قضاوت کرد و تحسین کرد؛ در حالی که در داخل آن، این مشکلات فراوان، سراسر جامعه و زندگی مردم را فرا گرفته. اصل اینهاست؛ آنها ابزاری است برای اینکه این بخش تأمین شود، تا مردم احساس آسایش کنند، با امید زندگی کنند، با امنیت زندگی کنند، پیش بروند، حرکت کنند، تعالی انسانیِ مطلوب پیدا کنند.»(23/07/1391)
به یقین شرط پیمودن سلوک دینی و خروج از بن بست فرهنگ غربی در دانستن و شناختن این سلوک آسمانی است که لازم می دارد تا گروه های علمی حوزه و دانشگاه بخش بزرگی از تحقیقات خود را به این امر مهم اختصاص دهند و این تحقیق نیز طبق منویات رهبری عزیز انقلاب و در راستای پرداختن به تمدن بزرگ اسلامی موضوع خود را به سبک زندگی دینی می پردازد.
1-1-5. امروزه قدرت رسانه به طور عام و فیلم و سریال به طور خاص در سبک سازی دیگر بر کسی پوشیده نیست.
وجود بنگاه های رسانه ای و استودیوی های فیلم سازی بزرگ در دنیا و ورود آنها به عرصه تهاجم صریح فرهنگی و ساختار شکنی های پی در پی آنها وظیفه ای سنگین بر رسانه ملی نهاده است تا با ساخت سریال هایی با مضامین دینی و توجه به سبک زندگی بومی، عرصه را برای ورود سبک زندگی غربی تنگ نموده و سبک زندگی درست را به مردم نشان دهد. این تحقیق در ضمن به بررسی مؤلفه های اخلاق دینی در سریال مادرانه پرداخته تا بدین شکل کمک کوچکی به نقد سالم و درست از سریال های مخصوصا با مضامین دینی بنماید.
1-2. سؤالات تحقیق (اصلی و فرعی )
1-2-1. سؤال اصلی:
مؤلفه های اخلاقی سبک زندگی دینی در سریال های مناسبتی کدامند؟
1-2-2. سؤالات فرعی:
1. مؤلفه های اخلاقی سریال مادرانه کدام است ؟
2. آیا مؤلفه های اخلاقی مثبت در سریال مادرانه تأثیر روشنی در نتیجه داستان مادرانه داشته است؟
3. مؤلفه های ضد اخلاقی در سریال مادرانه کدام است؟
1-3. كاربردهاي انجام تحقيق و نام بهره‌وران از آن:
این تحقیق می تواند در این موارد مورد استفاده قرار گیرد:
1. سیاست گذاران کلان عرصه فرهنگ.
2. سیاست گذاران کلان عرصه رسانه ملی.
3. تهیه کنندگان، کارگردانان و برنامه سازان صدا و سیما.
4. محققان و پژوهشگران صدا و سیما.
5. ناظران و ارزیابان حوزه های تولید و پخش به منظور ارزیابی بهتر و دقیق تر.
1-4. اهداف تحقيق (شامل اهداف نظري: هدف اصلی و اهداف فرعی)
1-4-1. هدف اصلی :
بازشناسی جایگاه مؤلفه های اخلاقی سبک زندگی در سریال های مناسبتی
1-4-2. اهداف فرعی:
شناسایی مؤلفه های اخلاقی در سبک زندگی دینی ارائه شده در سریال مادرانه
شناسایی مؤلفه های ضد اخلاقی در سبک زندگی غیر دینی ارائه شده در سریال مادرانه
1-5. فرضيه تحقیق
با توجه به تعاریفی که از سبک زندگی ارائه می دهند و با توجه به اینکه سبک زندگی، رفتار انسان در مواجهه روزمره با زندگی را نیز شامل می شود به نظر می رسد دین و اخلاق که قسمت عمده ای از آن در مدیریت رفتار فردی و جمعی است نقش بسیار زیادی در ایجاد سبک زندگی دارند.
1-6. كليد واژه‌ها و تعريف مفاهيم:
سبک زندگی، اخلاق ، دین ،ذائقه (سلیقه)،مؤلفه های سبک زندگی
1-6-1. سبک زندگی:
سبک زندگی، شیوه زندگی است و بر الگوهای فردی مطلوب از زندگی دلالت دارد که جهان بینی، نگرش ها و ارزش ها، عادت ها، وسایل زندگی و همچنین الگوهای روابط اجتماعی، اوقات فراغت و مصرف را در بر می گیرد. سبک زندگی، بیشتر بیانگرایانه است و شخص، خود را از طریق سبک زندگی به جهان اطرافش معرفی می کند. این بدان معناست که سبک زندگی از طریق چهره ها (انتخاب لباس ها و رفتارها) اعمال و کردارها (انتخاب فعالیت های فراغتی) یا انتخاب وسایل زندگی و حتی گزینش دوستان بیان می شود.(گیبنز و بوریمر،104:1381)
1-6-2. اخلاق:
كلمه «اخلاق» جمع «خُلق» است كه به معناى شكل درونى انسان و سرشت و سجيّه آمده است. به غرايز و ملكات و صفات روحى و باطنى كه در انسان وجود دارد، اخلاق گفته مى شود و به كردارها و رفتارهايى كه از اين خلقيات، ناشى مى شود نيز اخلاق يا رفتار اخلاقى مى گويند.
مرحوم ملا محمد مهدی نراقی در کتاب شریف جامع السعاده اخلاق را این گونه تعریف می کند:
علم اخلاق، علمى است كه صفات نفسانى خوب وبد و اعمال و رفتارهاى اختيارى متناسب با آن ها را معرفى مى كند و شيوه تحصيل صفات نفسانى خوب و انجام اعمال پسنديده و دورى از صفات نفسانى بد و اعمال ناپسند را نشان مى دهد.
1-6-3. سلیقه:
واژه taste در زبان انگلیسی که در اصل به معنای «مزه و طعم» و قوه چشایی بوده،اما بعدها به معنای میل،علاقه،اشتیاق،دست داشتن،لذت بردن و قدرت تشخیص» گسترش یافته است. (لغت نامه های وبستر1973وآمریکن هریتیج،2000) همچنان که در زبان های فارسی و عربی نیز چنین آمده است. Taste یا سلیقه به معنی قدرت تشخیص در زیبایی شناسی (هنر و ادبیات) رواج یافته است: قوه تشخیص آنچع در طریق زیبایی شناسی،خوب یا مناسب است.(امریکن هریتیج2000) و یا سلیقه به « نوعی توانایی فردی برای قضاوت یا درک آنچه خوب یا مناسب است به خصوص در مواردی همچون هنر،سبک،زیبایی و رفتار»(لغت نامه کمبریج،2003)
1-6-4. دین:
« در تعریف دین می توان گفت : دین مجموعه عقاید ، قوانین و مقرراتی است که هم به اصول بینشی بشر نظر دارد و هم درباره اصول گرایشی وی سخن می گوید و هم اخلاق و شئون زندگی او را زیر پوشش دارد.»
1-6-5. مؤلفه های سبک زندگی:
منظور از مؤلفه،اموری است که مصداق عینی سبک زندگی محسوب می شوند. بنابراین،اموری که از سوی محققان به عنوان عوامل مؤثر بر سبک زندگی پیشنهاد شده (مانند میزان درآمد و تحصیلات) مؤلفه در نظر گرفته نشده است. عناصری که زیمل،وبلن و وبر در آثار خود از آنها یاد کرده اند، عبارت است از: شیوه تغذیه،خودآرایی(نوع پوشاک و پیروی از مد)، نوع مسکن (دکوراسیون،معماری و اثاثیه)، نوع وسیله حمل و نقل، شیوه های گذران اوقات فراغت و تفریح، اطفار(رفتارهای نجیب زادگی یا دست و دل بازی،کشیدن سیگار در محافل عمومی،تعداد مستخدمان و ارایش آنها). یا طبق تعریف آدلر شبک زندگی شامل همه رفتارها و افکار و احساسات فرد و حرکتش به سوی هدف است.
فصل دوم
مبانی نظری تحقیق
• پیشینه تحقیق سبک زندگی
• دیدگاه متفکران غربی درباره سبک زندگی
• سبک زندگی
• ارتباط مفهوم سبک زندگی با مفهوم و مقوله فرهنگ
• مولفه های سبک زندگی
• ویژگی های سبک زندگی
• کارکردهای سبک زندگی
• سلیقه
• ادراک
• نگرش
• آداب
• تفاوتهای آداب و اخلاق
• بررسی مولفه های اخلاقی(رفتاری)سبگ زندگی در سریال مادرانه
2-1. پیشینه تحقیق سبک زندگی
معادل واژه «سبک» در زبان عربی تعبیر «اسلوب» و در زبان انگلیسی «style» است. عبارت «سبک زندگی» در شکل نوین آن (life style) اولین بار توسط «آلفرد آدلر» در روانشناسی در سال 1929 میلادی ابداع شد. این عبارت به منظور توصیف ویژگی های زندگی آدمیان مورد بهره برداری قرار گرفت. در کتاب های لغت انگلیسی، این واژه در معانی کم و بیش مشابهی به کار برده شده است: «سبک های زندگی مجموعه ای از طرز تلقی ها، ارزش ها، شیوه های رفتار، حالت ها و سلیقه ها در هر چیزی را در بر می گیرد. موسیقی عامه، تلویزیون، آگهی ها، همه و همه، تصورها و تصویرهایی بالقوه از سبک زندگی فراهم می کنند.» این واژه پس از يك دوره افول، مجدداً از سال 1961 مورد اقبال انديشمندان به خصوص جامعه شناسان قرار گرفت.امروزه بسیاری از کسانی که در روانشناسی اجتماعی ، جامعه شناسی، مطالعات فرهنگی و حتی کسانی که پیرامون دین در غرب تحقیق می کنند پیرامون سبک زندگی مطالعات گسترده ای انجام دادند و هم اکنون نیز سبک زندگی موضوع مورد علاقه بسیاری از رشته های علوم انسانی می باشد به گونه ای که مطالعات سبک زندگی را به مطالعات بین رشته ای بدل نموده است.
در این حوزه کتاب های معدودی در زبان فارسی، وجود دارد. برخی از مآخذ نیز به صورت مقاله قابل مشاهده هستند. نظر به اهمیت روزافزون این حوزه هروزه تحقیقات جدیدی به صورت کتاب و مقاله ارائه می شود که بخشی از آنها را جهت معرفی در این قسمت آورده در حد بضاعتِ تحقیق به بررسی مختصر بعض از این کتب اشاره می کنم. پس از جستجو در کتابخانه دانشکده صدا و سیما و هم چنین در محیط اینترنت و ضمنا با مطالعه مقالاتی که در این زمینه مطلب نوشته اند در ایران به پیشینه زیر دست یافتم که عبارت اند از :
2-1-1. کتاب ها :
1. سبک زندگی بر اساس آموزه های اسلامی(با رویکرد رسانه ای)،حمید فاضل قانع،بهار 1392،انتشارات مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما.
این کتاب در شش فصل نوشته شده که مضامین آن اینگونه است.
در فصل اول نویسنده به کلیات این بحث پرداخته و به مفهوم شناسی سبک زندگی، فرهنگ و سبک زندگی، منابع اسلامی سبک زندگی پرداخت و منابع اسلامی سبک زندگی را با موضوعات قرآن، سیره پیامبر اعظم علیه السلام، جوانع روایی و حدیثی و همچنین دستاوردهای اندیشمندان مسلمان و در نهایت نتیجه گیری جمع بندی نمود.
در فصل دوم نویسنده به بحث نگرش در سبک زندگی اسلامی پرداخت و موضوعات هویت انسان، تعریف انسان، فطرت انسان، کرامت انسان، اختیار انسان، معنای زندگی، معیار زندگی و سنت های اجتماعی را در آن به بحث نهاد.
در فصل سوم که با عنوان ارزش و گرایش در سبک زندگی اسلامی مشخص شده، ضمن تعریف ارزش ها و هنجارها به ذکر مصادیقی از آن پرداخته شده و گروه های مرجع و همچنین قشربندی اجتماعی نیز در آن نمایان شده است.
فصل چهارم اما کنش در سبک زندگی اسلامی است که نویسنده در آن به مباحثی همچون حوزه فرهنگ با عناوینی مانند؛( اخلاق گرایی، اعتدال، اعتدال در عبادت، اعتدال در گفتار، اعتدال در خوراک، اعتدال در پاسخ گویی به غریزه جنسی، اعتدال در مناسبات اجتماعی، خرافه ستیزی، اوقات فراغت) حوزه اجتماع با مباحث ؛( نظم اجتماعی، نظارت اجتماعی،روابط اجتماعی) حوزه اقتصاد با مباحث؛(الگوی مصرف، عدالت اقتصادی، مناسبات تولید، محیط زیست و توسعه پایدار)حوزه سیاست با مباحثی مانند؛(امت اسلامی، روابط بین الملل) پرداخته است.
نویسنده در فصل پنجم به آسیب شناسی الگوهای موجود سبک زندگی پرداخته وضعیت موجود در جامعه ایرانی را با پنج عنوان طولانی شدن دوره جوانی، رشد فردگرایی، افزایش تمایل به اوقات فراغت های غیر فعال، اشاعه مصرف گرایی و گسترش هنجارهای غیر دینی مورد نقد قرار داده است.
فصل ششم اما نقش رسانه ها در ترویج سبک زندگی است که به نظر می رسد این کتاب در سبک زندگی را با رویکرد رسانه ای در منظر نظر خواننده قرار می دهد.
2. اسلام و زیبایی های زندگی(رویکردی تحلیلی و تربیتی به سبک زندگی)، دکتر داوود رجبی نیا،1391،انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
این کتاب در سه بخش کلی که هر بخش از چند فصل تشکیل شده گرد آوری شده است. بخش اول شامل سه فصل است. فصل نخست از بخش اول به مفهوم زیبایی شناختی پرداخته ضمن ارائه تعاریف اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان، تعریف برگزیده خود را نیز تبیین می نماید. در این فصل به گونه های زیبایی نیز اشاره شده ضمن ذهنی و عینی کردن زیبایی به نقد آنان پرداخته دیدگاه برگزیده خود را نیز مشخص می نماید.
فصل دوم از بخش اول با عنوان اسلام و زیبایی به نقش آموزه های اسلامی در زیباسازی زندگی اشاره دارد. در این فصل عناوینی چون حکمت وجود زیبایی ها از چشم انداز اسلامی، خاستگاه و زمینه زیباخواهی انسان، نگاهی به مفهوم زیبایی در قرآن و سنت، نگاهی به زیبایی در کلام پیامبر صلی الله و امیرمؤمنان علیه السلام و همچنین زیبایی در ادعیه قرار دارد.
فصل سوم از بخش اول اما اسلام و زندگی است که به فهم درست از زندگی می پردازد و ارتباط زندگی معمولی با زندگی اخروی را مورد اشاره قرار می دهد و کمال مطلوب در زندگی از نگاه اسلام را نشان می دهد.
عنوان بخش دوم اسلام و زیبایی آفرینی آن در ساحت های اساسی زندگی است که در سه فصل تنظیم شده است. فصل اول از بخش دوم اسلام و زیبایی های شناختی می باشد که به نقش دین در ساحتِ شناختی را نشان می دهد. این عناوین در این فصل مورد پردازش قرار گرفتند: اندیشه و خردگرایی، دانایی و تعمیق معارف، نهادینگی باور(ایمان)، توحید باوری و نقش آن در ساحت شناختی، معادباوری، راه شناسی، اعتقاد به جبران عمل، هدفمندی زندگی، معناداری زندگی، مرگ اندیشی، سلامت روانی و جسمی)
در فصل دوم از بخش دوم اما اسلام و زیبایی های گرایشی با عناوینی ذیل عنوان کلی نقش دین در ساحت عاطفی و گرایشی مورد بررسی قرار گرفت.
در فصل سوم اسلام و زیبایی های رفتاری مورد نظر نویسنده بود.
موضوع بخش سوم زیبایی های رفتاری انسان در زندگی است که نویسنده آن را شش فصل تنظیم نموده است.
در فصل اول این بخش زیبایی های رفتاری انسان در ارتباط با خدا مورد بررسی قرار گرفت. عبادت و عبودیت، سپاسگزاری و حق شناسی، دعا و نیایش، توبه و بازگشت مباحث این فصل را شکل دادند.
در فصل دوم زیبایی رفتار انسان در ارتباط با ماورای طبیعت مورد نظر نویسنده بوده که به بررسی نقش الهام و اشراق در جهت دهی رفتار و تأثیر ماورای طبیعت بر ساحت اندیشه و رفتار از دیدگاه قرآن و سنت و همچنین نقش عوالم وجود، ملائکه و ملکوت در ایجاد رفتارهای زیبا پرداخته است.
فصل سوم زیبایی های رفتاری ارتباط با خود را به ما نشان می دهد و نویسنده آن را با مطالبی پیرامون خودشناسی و خودسازی، نشاط و سرزندگی، آزادگی در رفتار، پاکی و پاک دامنی در پرتو عفت ورزی، پاکیزگی و آراستگی، وقت شناسی، اعتدال و میانه روی کامل کرده است.
فصل چهارم که پیرامون زیبایی های رفتاری در روابط خانوادگی است به زیبایی های رفتاری ارتباط با والدین، زیبایی های رفتاری ارتباط با همسران، زیبایی های رفتاری ارتباط با فرزندان می پردازد.
فصل پنجم این بخش در ارتباط با زیبایی های رفتاری در روابط اجتماعی است. و نویسنده مطالب کلی مانند حق گرایی، عدالت گرایی، نقد پذیری و پند پذیری، مسئولیت پذیری و حساسیت اجتماعی، روابط نوع دوستانه ، روابط مهرورزانه، حسن استماع و رازداری، راستی و درستی، روابط عزتمندانه، عفو و گذشت، خوش اخلاقی، بردباری و شرح صدر را در این فصل آورده است.
فصل ششم اما آخرین فصل از این بخش و کتاب است که به زیبایی های رفتاری در ارتباط با طبیعت را مد نظر داشته و مباحثی چون رفتاری هماهنگ با کتاب طبیعت و کتاب وحی، حفاظت، بهره برداری صحیح و کسب شاادابی از طبیعت و نقش نگره های معنوی و الهی در رفتار مهربانانه و زیبا با دیگران و طبیعت، و رفتار زیبا در گرو نگره زیبایی شناختی به طبیعت، و نگاه زیبا گرایانه به حوادث طبیعی در این فصل پایانی گردآوری شده و به نگارش در آمده است.
3. سبک زندگی توحیدی و موفقیت الهی (آرامش)؛ فعالی، محمد تقی، 1393
این کتاب جلد اول از مجموعه ای با عنوان کلي «سبک زندگي توحيدي و موفقيت الهي» است. مفهوم سبک زندگی از جمله مفاهیم جدیدی است که در حوزه مطالعات اجتماعی و فرهنگی به کار می رود. بی شک مهمترین کارکرد پدیده سبک زندگی، “تغییر نگرش” و “مدیریت احسسات و رفتار” می باشد. بیماری های سبک زندگی جدید، بشریت را با آلام بی شماری نظیر تنش های کشنده درگیر کرده است. سبک زندگی توحیدی این حقیقت والا را برملا کرده است که تنها راه نیل به آرامش راستین پیوند با خالق هستی و آفریننده آرامش است.
4. سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن، کاویانی،محمد،1392
این کتاب مقدمه ‏ای است برای نظریه پردازی در سبک زندگی تجویزی اسلام و متاسفانه کارهای زیادی در این جهت انجام نشده است.
ساختار این کتاب در سه بخش تنظیم شده است:
بخش اول به کلیات، پیشینه و دیدگاههای روان شناختی در باب سبک زندگی اختصاص دارد؛ مفاهیم کلیدی و شاخص های سبک زندگی، تعریف شد، پیشینه مطالعاتی دینی، روان سنجی، جامعه شناسی، به ویژه روانشناسی، با قدری تفصیل ارائه شده است.
بخش دوم به ترسیم مدل «درخت سبک زندگی اسلامی» و توضیح آن در سه عنوان «ریشه ها» «ساقه» و «شاخه ها» پرداخته است.
ریشه ها، حاکی از کیفیت شکل گیری«سبک زندگی» و ساقه و آوندهای آن، حاکی از نگرش های اصلی و کلی افراد به «خود»، «هستی»، «دیگران»، «مشکلات» …، و شاخه‏های آن، حاکی از وظایف فردی، خانوادگی و اجتماعی می باشد. شاخه ها تا سه رده تقسیم شده و در مجموع به 40 سرشاخه منتهی شده است که لازم است در رده های دیگر ادامه یابد؛ این مدل کاملا مبتنی بر دین است.
بخش سوم، گزارشی است از ساخت «آزمون سبک زندگی اسلامی» اجرا و به دست آوردن ویژگی‏های روان سنجی آن، دستاوردهای مفهومی و آماری (توصیفی و استنباطی) پژوهش و در نهایت، مقایسه‏ای بین سبک زندگی «از دیدگاه روان شناسان» و «از دیدگاه اسلام» و مشخص کردن مشابهت ها و تفاوت ها.
5. مهدوی کنی ، محمد سعید ،1387، دین و سبک زندگی ،تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق
«دین و سبک زندگی» پژوهشی است از «محمد سعید مهدوی کنی» که انتشارات دانشگاه امام صادق، چاپ دوم آن را در سال ۱۳۸۷، در قالب ۴۷۲ صفحه راهی بازار نشر گردانیده است. این نوشته که ساختار آن نشان می دهد در قالب پایان نامه صورت گرفته است، بررسی مفهومی خوبی از مفاهیمی مانند سبک زندگی ارئه کرده است و به خاطر بررسی جلسه‌ی صبح‌های جمعه‌ی آیت‌الله ضیاء‌آبادی که اختصاص به حضرت ولی عصر (عج) داشته است، هم از جهت اطلاع از وضعیت و نحوه‌ی بزرگزاری یک جلسه مذهبی و هم به لحاظ کاربست مفاهیم نظری اهمیت دو چندان یافته است.کتاب از دو بخش اصلی تشکیل شده است. بخش اول «بررسی نظری دین و سبک زندگی» که فصل اول آن به «مفهوم شناسی» دین و سبک زندگی پرداخته و با ریشه شناسی و بررسی تعریف‌های سبک زندگی و نقد و بررسی آن ها عناصر وحدت و تمایز، عینی و ذهنی بودن، جمعی و فردی بودن و کارکرد نمادین یا اصیل داشتن سبک زندگی را بررسی کرده است. مولفه های سبک زندگی و نقد و بررسی آن و ارائه‌ی تقسیم بندی منحصر به فرد مؤلف در قالب اموال (سرمایه‌ای و مصرفی)، فعالیت ها (عادات، شغل، گذران اوقات فراغت و غیره)، نگرش ها و گرایش ها و روابط انسانی (فردی تا اجتماعی) و طرح اهمیت کلیدی سلیقه (taste) مراحل مختلف فصل طی شده است.
از اهمیت‌های این کتاب وجود سرفصل جمع بندی بعد از ارائه‌ی هر سلسله از تعاریف است که تلاش کرده از دل تعاریف مختلف عناصر مشترک و تمایزهای آن‌ها را بیابد. به صورت نمونه در این فصل درگیر بودن ابعاد مربوط به زندگی انسان ها نظیر دورنی و ذهنی، بینش ها ((ادراک ها و معتقدات)، گرایش ها (ارزش‌ها، تمایلات، ترجیحات)، عینی (رفتارهای بیرونی (اعمال هوشیارانه و غیر هوشیارانه، حالات و وضعیت جسمی)، وضع‌ها (چایگاه های اجتماعی و دارایی ها))، تاکید بر کلیت و نه تک تک رفتارها و دو دیدگاه مجموعه ای نظام مند از رفتارها و دارایی ها و الگویی همگرا و کلیتی انتزاعی از رفتارها و دارایی ها، امکان بررسی فردی و جمعی سبک زندگی و در نهایت خلاقیت و ابداع در این مورد بررسی شده است و از همه مهم تر مولف ضمن جمع بندی همه ی عناصر در صفحه ۷۸ کتاب خود، تعریف منحصر به فردی از سبک زندگی ارائه داده است «الگوی همگرا (کلیت تامی) یا مجموعه ی منظمی از رفتارهای درونی و بیرونی، وضع های اجتماعی و دارایی ها که فرد یا گروه بر مبنای پاره ای از تمایلات و ترجیح ها (سلیقه) اش و در تعامل با شرایط محیطی خود ابداع یا انتخاب می کند».
نظریه پردازی در باره ی سبک زندگی» عنوان فصل بعدی است که نظریه پردازان اولیه و پس از آن را شامل می‌شود. پس از بررسی دیدگاه‌های محافظه کارانه: از طبقه تا سبک زندگی، دیدگاه‌های توده‌ای: از فرهنگ توده تا فرهنگ مشروع، پیربوردیو،از بازاریابی تامصرف گرایی به عنصر مهم هویت فرهنگی و سبک زندگی پرداخته و ورود مسئله ی هویت از دهه هفتاد به علوم سیاسی را بررسی کرده و به دربرگیری همه ی وجوه تمایز این بخش اشاره کرده است. مفاهیم جامعه شناختی جذب شده به هویت فرهنگی: سبک زندگی، زندگی روزمره مورد بررسی قرار گرفته و تعاریف جامعه شناسی انعکاسی گیدنز و چنی، فریدمن بحث شده است. در نهایت روش تحقیق و سبک زندگی مورد بررسی قرار گرفته و سبک زندگی به عنوان نوعی الگوی رفتاری، سبک زندگی و مبحث طبقه / قشر بندی اجتماعی (سبک زندگی به عنوان نوعی قشر/ گروه بندی اجتماعی، سبک زندگی به عنوان شاخصه ی طبقه یا قشر اجتماعی) و سبک زندگی به عنوان ابزار تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
به تناسب بعضی از چهارچوب های نظری به کار رفته نیز محقق تلاش کرده تا با ترسیم نمودار، روند طی شدن آن ها به نمایش بگذارد.
«رابطه ی دین و سبک زندگی» عنوان فصل بعدی است که تحقیق و نظریه پردازی در باره ی رابطه ی دین و سبک زندگی را از نگاه زیمل، وبر، پیروان وبر، پژوهشگران حوزه ی فرقه ها و پاره فرهنگ ها بررسی کرده و محدوده مطالعه ی رابطه ی دین و سبک زندگی را در قالب جایگاه دین در فرایند شکل گیری سبک زندگی و جایگاه دین در نظریه های سبک زندگی به بررسی نشسته است.
«مطالعه ی موردی: سبک زندگی شرکت کنندگان در جلسات مذهبی» بخش دوم کتاب است که بعد از تعریف جلسه مذهبی، ریشه های تاریخی جلسات مذهبی در قالب دعوت و تبلیغ، خطابه، مجالس و حلقه های تعلیم و تدریس، مجالس، حلقه های موعظه و ذکر، عزاداری و روضه خوانی وسنخ بندی سخنران های مذهبی در قالب مجتهدان، مدرسان و علمای تحقیق، وعاظ و خطبای حرفه ای و روضه خوانان (ذاکران اهل بیت) و بررسی تفصیلی درهر مورد ارائه شده است.
مطالعه ی موردی نیز به طرح و بحث داده ها، شکل گردآوری داده ها، شکل گیری جلسه مذهبی مورد نظر در قالب تاسیس حلقه ی دوستانه، ورود مبلغ و شکوفایی جلسه پرداخته و روند مصاحبه های اکتشافی تا تنظیم پرسشنامه را در برگرفته است.
این کتاب، تحقیقی شایسته پیرامون سبک زندگی را گردآوری کرده است.
6. مهدوی نژاد ، محمد جواد،1388،سبک زندگی پایدار ، به سفارش مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران: موسسه نشر شهر
7. الگوهای سبک زندگی ایرانیان ( مجموعه مقالاتی درباره سبک زندگی)، 1388، تهران:مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ معاونت پژوهش های فرهنگی و اجتماعی
8. گیدنز، آنتونی ، ۱۳۷۸، تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه ناصر موفقیان، تهران:نشر نی
2-1-2. پایان نامه ها:
1. بررسی الگوی خانواده اسلامی در آثار نمایشی تلوزیون(با تأکید بر سریال فاصله ها)، فریادرس، علی، رساله کارشناسی ارشد، دانشکده صدا و سیمای قم
این پایان نامه در چهار فصل 1- کلیات تحقیق 2- مبانی نظری تحقیق 3- روش تحقیق 4- یافته های تحقیق و 5- نتیجه گیری گرد آمده است.
سؤال اصلی این پایان نامه این بود که سریال فاصله ها به چه میزانی با الگوی خانواده اسلامی تطابق دارد؟. و فرضیه تحقیق نیز بر همین مبنا شکل گرفت.در فرضیه تحقیق آمده است: با توجه به الگوهای مطرح شده در اسلام برای خانواده، به نظر می رسد آثار نمایشی تلوزیون ( سریال فاصله ها ) در راستای الگو دهی بهقیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه

پاسخ دهید