دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام
گروه معماري
عنوان پايان‌نامه:
طراحی ساختمان اداری شهرداری ایلام
استاد مربوطه:
جناب آقای مهندس شهامت
نگارش:
مهساشعاعی
تابستان1393
اینجانب این رساله راهر چند اندک است در مقابل دریای عظیم علم ومعرفت،
وهرچند ناقابل ،
تقديم به مهربان فرشتگاني میکنم که لحظات ناب باهم بودن، لذت وغرور دانستن وعظمت رسيدن را به من آموختند «پدر ومادرم»
وازخداوند بزرگ وبی همتاي خود بهشت را برایشان آرزومندم.
لازم ميدانم تا بدينوسيله از زحمات بي دريغ،تلاشهاي بي وقفه وراهنمايي هاي ارزشمند جناب آقای مهندی شهامت در راستاي انجام اين پروژه در طول يک ترم گذشته تشکر وقدرداني نمايم.
اقرارنامه
اينجانب مهسا شعاعی
اعلام مي‌دارم که تمام فصل‌هاي مختلف اين رساله و اجزاء مربوط به آن برای اولین باروتوسط شخص خودم انجام پذيرفته است.
برداشت ازنوشته‌ها،اسناد،مدارک وتصاويرپژوهشگران حقيقي ياحقوقي باذکرمأخذکامل وبه شيوه تحقيق علمي صورت گرفته است. بديهي است درصورتيکه خلاف مواردفوق اثبات شودمسئولیت آن مستقیماًبه عهده اینجانب است.
بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام شماره:
دانشکده فنی و مهندسی تاریخ:
پیوست:
صورتجلسه دفاع از پروژه پایانی کارشناسی پیوسته معماری
(فرم شماره 4)
جلسه دفاع از پایان نامه خانم / آقای
دانشجوی کارشناسی پیوسته معماری دانشگاه آزادایلام در تاریخ / / برگزار گردید. ایشان با اخذ نمره به حروف در مقطع کارشناسی پیوسته معماری دانش آموخته شدند.
استاد راهنما
هیئت داوران:ریاست جلسه داوری:
مدیر گروه معماری:
1) این صورت جلسه در سه نسخه تنظیم گردیده است. دانشجو موظف است در هنگام ثبت نمره دو نسخه از آن را به مدیر گروه و یک نسخه را به مسئول پایان نامه ها ارائه نماید و کپی آن را نیز برای خود نگه دارد
2) ثبت نمره نهایی توسط اموزش کل تاریخ فارغ التحصیلی دانشجو می باشد. بنابرین جلسه دفاع یکی از ارکان فارغ التحصیلی دانشجو می باشد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: تعاريف وكليات
اداره15
نظام یا سیستم15
تاریخچه نظام اداری در جهان15
نگاهی به ساختار نظام اداری در ایران15
دوران قبل از اسلام16
نظام اداری مادها16
دوران هخامنشیان16
دوران تسلط مقدونی ها بر ایران17
دوره اشکانیان17
دوران ساسانیان17
سیستم اداری ایران بعد از ورود اسلام17
دوران امویان17
دوران عباسیان18
دوران تیموریان18
دوران صفویان18
دوران افشاریان18
دوران قاجاری ها18
دوران پهلوی19
جمهوری اسلامی ایران19
فصل دوم: بررسي نمونه هاي مشابه
شهرداری تهران21
ساختمان شهرداری تبریز24
ساختمان جدید مرکز تلویزیونی چین27
ساختمان اداری سویس ری31
مراحل طراحي بنا32
فصل سوم: مباني نظري طرح
از بلدیه تا شهرداری36
ضرورت تغییر سیستم‌ها و روشهای انجام کار دستگاههای اداری38
نقش روشهای نوین و مکانیزه اداری در بهبود نظام اداری38
ضرورت توجه به نحوه استقرار اجزای سازمانی در مجموعه‌های اداری39
عوامل مؤثر بر طرح جا و مکان و نحوه استقرار سازمان اداری40
بررسی کمیت سطوح در یک ساختمان اداری41
برنامه کالبدی یک ساختمان اداری41
تقسیم بندی 4 گانه بر اساس الگوهای کلی ارتباطی42
الگوی ناحیه ای42
الگوی خطی42
الگوی شعاعی43
الگوی حیاط مرکزی43
فصل چهارم: بسترطرح ومطالعات سايت
استان ايلام47
بررسي موقعيت شهرستان ايلام47
وضعيت اقتصادي47
بررسي وضعيت اقليمي استان ايلام48
آب و هوای منطقه48
اقلیم استان50
پراكندگی بارش در استان ايلام50
دمای هوا در استان ايلام51
ميزان بارندگي51
روزهاي يخبندان51
بادهای مسلط51
رطوبت نسبي52
ادبيات قومي استان52
صنايع دستي53
فصل پنجم: استانداردها و ريز فضاها
مساحت، جمعیت اداری و مساحت سرانه55
مساحت زیر بنا55
جمعیت اداری55
مساحت سرانه55
مساحت سرانه زیر بنا55
مساحت سرانه زیربنا55
مساحت سرانه خالص زیر بنا56
ضریب گردش طبقات تیپ56
سهم تاسیسات از زیر بنا56
سرانه مصرف گرما (سرما)56
سرانه پارکینگ( سرپوشیده)57
ضرایب گردش57
ضریب گردش افقی57
ضریب گردش عمودی57
مساحت سرانه ناخالص زیربنا58
ملاحظات برنامه ریزی58
فضا و مصالح59
ساختارهای سقف60
طراحی مدولار62
شبکه های طراحی62
شبکه های شکل دهی عمودی63
ستون ها63
شبکه شکل دهی افقی63
شبکه های اثاثیه64
شبکه های ساختمانی و تاسیساتی64
تعیین قطعات منظم برای فضاهای کار64
سیرکولاسیون66
راهروها66
پلکان ها67
مبلمان اداری67
وسایل و لوازم کار اداری70
الف) موقعیت ها70
ب) انتخاب اثاثیه70
وسایل کار درایران70
ملاحضات در چیدمان71
تنظیم فضا با تغییرات72
طراحی محل و میدان کار از دیدگاه آنتروپومتری73
عملکرد فضائی و محدودیت ها73
آثار عوامل طبیعی بر انسان74
دمای محیط74
سرو صدا74
نور75
نور طبیعی75
نور مصنوعی76
رنگ77
بافت79
دید های خارجی و داخلی80
زیبا شناسی82
فرم82
حفاظت و امنیت82
الف) حفاظت82
ب) توصیه های حفاظت و ایمنی83
اقدامات آکوستیکی83
توصیه‌های روان شناسی محیط کار84
ازدحام و مسائل مربوط به فضای شخصی86
فصل ششم: سیر تکوین ایده وروند طراحی
شهرایلام89
سایت انتخاب شده89
تحلیل سلیت90
سیرتکوین حجم90
فصل هفتم: آلبوم نقشه ها وتصاویر مربوط
منابع وماخذ93
چکیده
نظام اداری با توجه به نقش خدمات رسانی به جامعه اداری پیچیدگیهای فراوانی دارد و لازم است در کنار نیروی انسانی ورزیده و آموزش دیده از تکنولوژی، بعنوان یک ابزار کارآمد استفاده نمائیم و روشهای مکانیزه را به خدمت بگیریم، زیرا روشهای مکانیزه تا حدود زیادی می تواند در تحول و افزایش راندمان کار مؤثر باشند .
ضرورت توجه به نحوه استقرار اجزای سازمانی در مجموعه‌های اداری یکی از معضلات نظام اداری کشور روشهای اجرای آن می‌باشد این روشها از آنجا که اغلب قدیمی بوده و هیچگاه بصورت مستقل و هماهنگ باسایر سازمانها مورد بررسی قرار نگرفته‌اند ، موجب آن گردیده که سازمانهای اداری کشور با روشهای فعلی پویایی لازم را نداشته و دارای کارایی لازم با نیازهای جامعه نباشند . بررسی روشهای اداری کشور و بکار بردن روشهای نوین بجای روشهای قدیمی و سنتی از اموری است که جهت تحول سیستم اداری لازم بنظر می رسد .
طرح جا و مکان از اولین موضوعاتی است که در تجزیه و تحلیل سیستم‌ها و روشهای اداری مورد نیاز در یک مجتمع اداری – خدماتی پرداخته شود .
منطبق نبودن جا و مکان با وظایف یک سازمان باعث کندی و تراکم در کارها می‌شود . لذا با بکار بردن اصول صحیح طرح جا و مکان می‌توان به بهبود روشهای انجام کار و افزایش کارآیی اثربخش سازمان کمک کرد، بطوریکه طراحی صحیح و تخصیص فضای مناسب به کارکنان می تواند نتایج مثبت زیر را به همراه داشته باشد :
• ایجاد رفاه و راحتی برای کارکنان در محل کار
• افزایش بازدهی و سهولت انجام کار
• کاهش زمان انجام کار
• جلوگیری از تراکم و وقفه در کارها
• کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای
• حداکثر استفاده از جا و مکان در تسهیل جریان امور
• ایجاد تسهیلات و ارائه خدمات بهتر و بیشتر به ارباب رجوع
فصل اول:
تعاريف وكليات
اداره
دیر زمانی نیست که واژه اداره، مشتمل بر مفهوم جایگاه فیزیکی و یا نوعی ساختمان شده است. این ادارات قالب فیزیکی معینی برای عملکرد خود ندارند. در این گونه ادارات، مفهوم عمل تحقق می یابد در واقع اداره عبارتست از نظام اجتماعی خاص که براساس آن عده ای از افراد بشر به منظور نیل به یک سلسله هدف های نسبتاً مشخص با یکدیگر همکاری می کنند. بدین معنی که تصمیم هایی اتحاذ می نمایند و تصمیم هایی را به مرحله اجرا در می آورند.
نظام یا سیستم
مجموعه ای از افراد است که با ارتباط و همبستگی متقابل مجموعه واحدی را تشکیل می دهند و نقش معینی را ایفا می کنند. هر نظامی در درون خود از خرده نظام هایی تشکیل می شود.
تاریخچه نظام اداری در جهان
سیستم سازماندهی اداری اولین بار در مصر ایجاد گردید. دولت جهت کنترل امور زیر بنایی عمومی و راههای ارتباطی خصوصاً عبور و مرور از رود نیل نیازمن وضع مقررات و ایجاد تشکیلات اداری بود.
در چین باستان نیز با استفاده از تعالیم کنفوسیون در خصوص وظایف دولت شالوده امور بروکراتیک بنا نهاده شد که این تعالیم مورد استفاده و تقلید پاره ای از کشورها از جمله انگستان قرار گرفت.
بتدریج با پیشرفت جوامع و گسترش فعالیت های گوناگون اجتماعی ضرورت ایجاد قوانین و سازماندهی در این جوامع امری اجتناب ناپذیر شد و رفته رفته ادارات دولتی و خصوصی شکل گرفت. نظر عموم بر این است که تاریخ ظهور ساختمان های اداری بزرگ به اوایل قرن 19 در اروپا و امریکا باز می گردد.
نگاهی به ساختار نظام اداری در ایران
تاریخ تحولات نظام اداری ایران به 2 دوره قبل و بعد از اسلام تقسیم می شود.
دوران قبل از اسلام
دوران پیش از اسلام دارای یک سیستم اداری بسیار ساده بوده که خود دارای مراحلی بشرح زیر است:
نظام اداری مادها
مادها در اواخر قرن هفتم(ق.م) حکومتی مقتدر با تشکیلات اداری و نظامی نیرومند و متمرکز به رهبری و فرمانروایی واحد و به شیوه استبدادی بوجود آوردند و این سیستم مقتدر تا آمدن اسکندر به ایران ادامه یافت.
دوران هخامنشیان
دولت متمرکز هخامنشی با مدیریت سیاسی برتر، تکثر پذیری بالا و به ویژه دیوان سالاری بی نظیر خود، الگو و بنیان جدیدی رادر شیوه و سازمان حکومت گری و فرمان روایی به جهان باستان عرضه داشت، آن گونه که در طول سده های بعد، نظام اداری حکومت های سلوکی، اشکانی، ساسانی، روم و حتی عباسی با پیروی و بر پایه شیوه ها و الگوهای آن برپا و پایدار گشت. در این دوره اقدامات اداری عظیم و شایسته تقدیر داشت. اقدامات اداری وی را می توان به اختصار بیان نمود:
– دستگاه اداری فعال
– ارتباطات سریع
– رسیدگی سریع به امور از طریق ادارات مرکزی
– دستگاه بازرسی بسیار منظم
– مداخله نظامی سریع در صورت وقوع شورش
در زمان داریوش کشور به 20 ایالت تقسیم گردید و برای ادارات هر ایالت یک ساتراپ(استاندارد) وجود داشت. یک فرمانده قشون و یک دبیر از طرف حکومت مرکزی برای هر ایالت، تعیین می گردید. زیر نظر دبیر و ساتراپ عده ای کارمند اداری به کار مشغول بودند که وظایف اداری را اجرا می کردند و در مواقع سازمان بروکراسی ایران را تشکیل می دادند.
دوران تسلط مقدونی ها بر ایران
در این دوره مرکزیت اداری ایران از بین رفت و روش ملوک الطوایفی و نیمه مستقل جانشین آن گردید. مقدونیان چون فاقد نفوذ و تکیه گاه ملی بودند برای اداره این امپراطوری وسیع ناگریز شدند اساس سازمان اداری را که در زمان داریوش پایه گذاری شده بود، ادامه دهند.
دوره اشکانیان
در این دوره که از 250 ق.م آغاز شد تا حدودی نظام اداری ایران سامان دهی شد ولی هرگز نتوانست به پای هخامنشیان برسد. اشکانیان مرکزیت سیاسی زمان هخامنشیان را از بین بردند و سیستم اداره امپراطوری را به 7 حکومت تقسیم نمودند و هر حکومت، خود چند امیرنشین داشت.
دوران ساسانیان
در این دوره درخشان تاریخ باستان ایران، اداره عمومی را چندین اداره به نام دیوان بر عهده داشتند که از هفت دیوان: ارتش، راه ها، مسکوکات، نامه ها، دادرسی، امتیازات دولتی، مالیات، اوزان و مقادیر نام برده اند. این دیوان ها با تشکیلات و سازمان های منظم و ترتیب کامل، ادرات آن دوره را تشکیل می دادند.
سیستم اداری ایران بعد از ورود اسلام
در زمان خلفای راشدین حکومت وسیله ای برای اجرای اصول و احکام دینی به شمار می رفت. در آن دوران تشکیلاتی که بتوان آنرا دولت خواند وجود نداشت و همه امور جامعه با مداخله مستقیم پیشوای اسلامی انجام می شد.
دوران امویان
در این دوران نظام اداری اسلام دستخوش تغییر و تحول زیادی شد. در این دوران از 4 دیوان خراج، مستغلات، خاتم و رسایل نام برده اند. ضمناً دیوان الشرطه یا حرس(شهربانی کل) نیز برای اولین بار در عصر امویان (معاویه) تاسیس شد.
دوران عباسیان
در دروه عباسیان خلافت، صورت ایرانی پیدا کرد. عباسیان برای بسط قدرت به توسعه سازمان های اداری پرداختند و به تقلید از ایرانیان مقام و منصب وزارت را به عنوان یکی از پایگاه های مهم حکومتی رسمیت دادند. د راین دوران 2 وزارت تفویض و تنفیذ وجود داشت. از دیوان های جیش، رسالت، عرضی، برید، نفقات، خراج، استیفا، وظایف، اقطاعات، حرس، حسبه، اوقاف، مظالم و دیوان اشراف در این دروه نام برده اند.
دوران تیموریان
در این دوران مرکزیت امور از بین رفت و عدم تمرکز بشکل ملوک الطوایفی، حکمفرما گردید. در این دوران تعداد وزرا به 7 نفر رسید.
دوران صفویان
شاهان صفوی با تشکیل دولت واحد و مستقل توانستند یک سیستم اداری مقتدر تشکیل دهند و نظام ملوک الطوایفی را از بین بردند.
دوران افشاریان
با ظهور نادر شاه، دوران صفوی از لحاظ سیاسی به پایان رسید ولی اوضاع اداری و اجتماعی آن تغییر نکرد.
دوران قاجاری ها
سیستم اداری دوران قاجاری ها نیز تا حدودی از دوران صفویه، اقتباس شد. در این دوران بر اثر افزایش تعداد مشاغل دولتی و لزوم نگهداری حساب ها و سایر احتیاجات سلطنتی، سازمان اداری توسعه یافت. برای اولین بار در دوران فتحعلی شاه 4 وزارت خانه: دول خارجه، مالیه، مداخله و قواعد عامه به شکل سازمان های مشابه دولت های خارجی، مامور اجرای وظایف دولت شدند.
دوران پهلوی
در زمان پهلوی کیفیت و کمیت وظایف دولت تغییر کرد و توجه خاص وی به ایجاد نظم و قانون منجر به ایجاد سازمان های جدید دولتی شد و شالوده ای متفاوت در تشگیلات اداری مملکت و نحوه اجرای وظایف و هدف های هر وزارتخانه بنیان گذارده شد.
جمهوری اسلامی ایران
بر اساس قانون اسای، حکومت ایران، جمهوری اسلامی اعلام شد که در راس کلیه امور ولایت فقیه قرار گرفت و اداره امور بر عهده قوای سه گانه گذارده شد. تشکیلات فعلی دولت جمهوری اسلامی ایران شامل 21 وزارتخانه، 5 سازمان وابسته به نهاد جمهوری اسلامی است.
تاریخ ایجاد ساختمان های اداری بزرگ در ایران به اوایل قرن 14 هجری شمس باز می گردد.
فصل دوم:
بررسي نمونه هاي مشابه
شهرداری تهران
بنیادگذاری۱۲ خرداد ۱۲۸۶گونهدولتیدبیرکل)محمدباقر قالیباف (از شهریور ۱۳۸۴ تاکنونرییسشهرداروبگاهوبگاه شهرداری تهراننام پیشبلدیه تهرانشهرداری تهران1، موئسسه عمومی غیر دولتی است که در ۱۲ خرداد ۱۲۸۶ خورشیدی با نام بلدیه تهران، تاسیس شد و اداره شهر تهران را به عهده دارد. مسئولیت اداره این سازمان با شهردار تهران است که پیش از این با حکم وزیر کشور ایران منصوب می‌گردید اما اکنون از طریق آرای شورای شهر تهران انتخاب می‌شود. تهران تنها شهری است که شهردار آن برخلاف دیگر شهرهای ایران توسط شورای شهر و نه به نظر وزارت کشور تعیین می‌شود. شهرداری تهران، شامل ۲۲ منطقه است که اداره هر منطقه به عهده شهردار آن منطقه که توسط شهردار تهران انتخاب می‌شود و با نظارت معاون امور مناطق فعالیت می‌کند. هر منطقه شامل تعدادی ناحیه می‌باشد که در کل تهران دارای ۱۲۲ ناحیه می‌باشد که با اجرای طرح ناحیه محوری در دوره محمد باقر قالیباف هر ناحیه یک شهردار ناحیه نیز دارد که توسط شهرداران مناطق تعیین می‌گردد .طرح جامع شهر تهران در زمان شهرداری غلامرضا نیک‌پی تدوین شد.
(ساختمان حال حاضر شهرداری تهران)
از شاخص‌ترین شهرداران تهران، غلامحسین کرباسچی (از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۷)، محمود احمدی نژاد (از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴)و محمد باقر قالیباف(از ۱۳۸۴ تا کنون) است.
(ساختمان حال حاضر شهرداری تهران)
در دوران غلامحسین کرباسچی برای نخستین بار شهردار تهران در هیات دولت در کنار وزیران و معاونان رییس جمهور حضور یافت. از اقدامهای غلامحسین کرباسچی می‌توان به پایه‌گذاری برج سازی، فروش تراکم و آغازافزایش قیمت مسکن در شهر تهران که تاکنون نیز ادامه دارد و همچنین راه‌اندازی مؤسسه همشهری و انتشار روزنامه همشهری و نشریه‌ها و ویژه‌نامه‌های وابسته به آن و راه‌اندازی فرهنگ‌سراها و خانه‌های فرهنگ در تهران اشاره داشت. شهردار تهران از شهریور ۱۳۸۴ تا کنون محمدباقر قالیباف است. در حال حاضر ساختمان مرکزی شهرداری تهران واقع در خیابان بهشت ضلع جنوب پارک شهر تهران است.
(ساختمان سابق شهرداری تهران(بلدیه)
(ساختمان سابق شهرداری تهران(بلدیه)
ساختمان شهرداری تبریز
ساختمان شهرداری2 در میدان ساعت شهر واقع است و به سال 1314 در گورستان متروك كوی نوبر و با نظارت مهندسان آلمانی ساخته شد و نقشه آن دقیقاً مشابه ساختمان های آلمان در خلال دو جنگ جهانی اول و دوم است.
ساختمان شهرداری تبریزدر میدان ساعت شهر واقع است
زیربنای این ساختمان معظم 6500 متر مربع و مساحت آن 9600 متر مربع است و برج ساعت آن، كه به «بیگ بن لندن» شباهت زیادی دارد، دارای 4/30 متر ارتفاع بوده و طرح بنا، عقابی در حال پرواز است
(ساختمان شهرداری تبریززیربنای این ساختمان معظم 6500 متر مربع و مساحت آن 9600 متر مربع است.)
کاخ شهرداری تبریز در مرکزی‌ترین نقطه شهر تبریز و در میدان شهرداری (ساعت) این شهر واقع شده‌است.
کاخ شهرداری تبریز از ابتدای احداث تاحال، به‌عنوان ساختمان شهرداری شهر تبریز مورد استفاده قرار گرفته‌است و امروزه باتقسیم شهر تبریز به‌هشت منطقه، این بنا به‌عنوان شهرداری مرکزی شهر تبریز محسوب می‌شود. البته امروزه نیز، اکثر امور عمرانی و اداری شهرداری تبریز در این تالار و عمارت متمرکزشده‌است.
(ساختمان شهرداری تبریزدر میدان ساعت شهر واقع است)
ساختمان شهرداری تبریزدر میدان ساعت شهر واقع است
کاخ شهرداری تبریز دارای یک برج ساعت چهارصفحه‌ای است که باطنین موزون زنگ‌هایش، هر ۱۵ دقیقه یک‌بار، گذشت زمان را به‌گوش مردم تبریز می‌رساند.
نمای خارجی این بنا از سنگ تراشیده‌شده‌است و نقشه ساختمان شبیه به‌طرح یک عقاب درحال پرواز می‌باشد که با نمونه ساختمان‌های کشور آلمان، قبل از جنگ جهانی دوم مطابقت دارد.
ساختمان جدید مرکز تلویزیونی چین3
(ساختمان جدید مرکز تلویزیونی چین)
طرح از دو بخش یا دو ساختمان مجزا تشکیل شده. ساختمان اصلی در برگیرنده استدیوهای پخش برنامه ماهواره ها و بخش اداری و … است، ارتفاع آن۲۳۰متر و مساحت آن ۴۰۵۰۰۰متر مربع می باشد. و به شکلی نمادین (از نظرمقیاس شهری) بهصورت دو برج طراحی شده است که در ارتفاع به یکدیگر می رسندو مکعبی را تکمیل می کنند که در نقطه شروع دو برج (طبقات پائینی) در سمتیدیگر ساخته اند.
دو قطعه از سازه انتهایی این ساختمان که به صورت بر ج های دو قلو ساخته شده، در آسمان به هم متصل شده است. وصل کردن این دو قطعه از برج های دو قلو باعث به هم متصل شدن این دو برج به صورت متمایل شده به طوری که شکل این برج در نهایت عدد ۸ را نشان می دهد. این برج بعد از مقر تلویزیون ملی چین CCTVمی باشد. دو بازوی این برج های دوقلوی ۲۳۴ متری، تا ۷۰ متر در آسمان به سوی هم متمایل می شوند تا در نهایت به هم برسند. مهندسان این سازه که اکثرا آلمانی هستند، هر روز تنها یک ساعت در آستانه سحر فرصت داشتند تا عملیات متصل کردن بازوهای این دو برج را انجام دهند. تنها در این ساعت از روز است که ساختمان سازه کمترین تاثیر را از تغییرات درجه هوا می گیرد. در ساعات دیگر شبانه روز، تغییرات ایجاد شده در سازه فلزی ساختمان و انبساط فلز در صورت گرمای خورشید، عملیات پیچیده متصل کردن بازوی برج ها را دشوار می کند. اسکلت بیرونی این سازه عجیب از ۱۰هزار قطعه میله فلزی تشکیل شده است. این ساختمان چنان عجیب و پیچیده است که هیچ کدام از قوانین ساختمان سازی در چین شامل آن نمی شود. به همین دلیل مقامات شهر پکن پیش از شروع کار ساخت این سازه در سپتامبر سال ۲۰۰۴، یک گروه ۱۳ نفره از مهندسان چینی را مسوول بررسی شرایط ساخت این ساختمان کردند. این گروه بعد از ۲ سال بررسی، سرانجام نظر مساعد خود را اعلام کرد و مقامات شهر پکن هم اجازه شروع کار را دادند. بازوهای این برج های دوقلو به وسیله یک سایه بان که ۱۱ طبقه از این ساختمان را پوشش می دهد به هم متصل می شود. الی شیهان، مهندس آلمانی شرکت متروپلیتن در سال ۲۰۰۲ در رقابت بین المللی برای طراحی و ساخت این ساختمان برنده شد و کار طراحی و بعد ساخت آن را شروع کرد.
ساختمان جدید مرکز تلویزیونی چین مساحتی بالغ بر ۵۵۳۰۰۰ متر مربع دارد که O.M.A (دفتر و تیم طراحی رم کولهاس) آن را طراحی نموده است.
این طرح از دو بخش یا دو ساختمان مجزا تشکیل شده. ساختمان اصلی در بر گیرنده استدیوهای پخش برنامه ماهواره ها و بخش اداری و … است، ارتفاع آن ۲۳۰متر و مساحت آن ۴۰۵۰۰۰ متر مربع می باشد. و به شکلی نمادین (از نظر مقیاس شهری) به صورت دو برج طراحی شده است که در ارتفاع به یکدیگر می رسند و مکعبی را تکمیل می کنند که در نقطه شروع دو برج (طبقات پائینی) در سمتی دیگر ساخته اند.
ساختمان دوم که4 O.M.A آن را طراحی کرد در بر گیرنده هتل، سالن آمفی تئاتر و فضای نمایش است که در کنار برج اصلی و به صورت یک تک برج با مقطع سهمی شکل خود نمایی می کند. مساحت این ساختمان ۱۱۶۰۰۰ متر مربع می باشد.
به علت هوای آلوده و پر از گرد و غبار پكن برای مقاومت بیشتر سعی شده كه از شیشه های با تركیبات خاص برای نما استفاده شود . نمای ساختمان از كرتین وال است
(ساختمان جدید مرکز تلویزیونی چین)
طراحی لابی این ساختمان كه پذیرای روزانه 30000 نفر باشد بسیار مهم بوده و این ساختمان شامل 99 آسانسور می باشد .
(ساختمان جدید مرکز تلویزیونی چین)
(سایت ساختمان جدید مرکز تلویزیونی چین)
(سایت ساختمان جدید مرکز تلویزیونی چین)
اگوست 2006 ( بیش از 400 طراح روی پروژه كار می كنند)
ساختمان اداری سویس ری5
اين بناي زيبا در مركز لندن با 180 متر ارتفاع ، ششمين بناي بلند اين شهر است . شهري كه با حمايت مناسب قانوني در برابر هجوم ساختمانهاي بلند مقاومت نشان داده و در پي حفظ تماميبافتهاي قديمي است .
ساختمان اداری سویس ری با کاربری تجاری در مرکز شهر لندن
شهرت اين بنا نه فقط به دليل جذابيت بصري و جرأت قرار گرفتن درميان بافتهاي قديمي لندن كه به خاطر معماري بزرگ آن نورمن فاستر است . معماري كه در طول زندگي حرفه اي خود با طراحي و ساخت چندين شاهكار معماري و كسب ده ها جايزه بزرگ معماري بي شك نامش درتاريخ معماري ثبت خواهد شد.
ساختمان در محل سابق بالتيك اكسچنج – بورس جهاني كشتي _ است كه در آوريل 1992 با انفجار بمب ارتش جمهوري خواه ايرلند متحمل صدمات زيادي شد . ميراث فرهنگي انگلستان اصرار داشت كه اين بناي قديمي بازسازي يا مرمت شود . بنابراين بيشتر باقيمانده هاي ساختمان با دقت برداشته و بخش داخلي سالن بورس و بناي خارجي آن نگهداري شد . اما به دليل صدمات زياد بازسازي كامل بنا ممكن نبود و پيشنهاد ساخت (( برج هزاره لندن )) در اين مكان مطرح شد.
 مراحل طراحي بنا6
موقعيت استثنائي اين زمين ، به دليل وجود بافتهاي قديمي و همچنين تاريخچۀ آن ، به نظارت دقيق دولت بر آن انجاميد طبق قانون ، ساختمان جديد نبايد منظرۀ گنبد سنت پل را محدود مي كرد يا ازديد آن مي كاست . نقشۀ برج پيشنهادي (( هزارۀ لندن))نورمن فاستر و همكاران به دليل مغايرت باحفظ بافت سنتي تأييد نشد اما طرح ديگري از آنها پذيرفته شد . طرح جديد فاستر شبيه ميوۀ كاج است كه با كمك تكنيك مدل سازي پارامتري رايانه اي به دست آمده است اين شكل علاوه بر آنكه ديد ساختمانهاي مجاور را كم نمي كرد به دليل ساختار آيروديناميكي از شدت باد در اطراف برج هم مي كاست . اين اولين آسمان خراش همگام با طبيعت و مناسب اقليم در لندن است . اسكانسكا ساخت اين بنا را درسال 2000 آغاز كرد و در 28 آوريل 2004افتتاح شد .
 
 ساختمان اداری سویس ری با کاربری تجاری در مرکز شهر لندن
ويژگي ديگر اين بنا به كارگيري روشهاي صرفه جويي انرژي است كه به آن امكان مي دهد نصف مقدار انرژي يك برج مشابه را مصرف كند . شش محور استوانه اي مثل يك سيستم تهويۀ طبيعي براي تمام ساختمان عمل مي كنند و همچون يك شيشۀ دو جدارۀ غول آسا هستند . هوا بين دو لايه شيشه هاي دو جداره محصور مي شود و براي فضاي اداري داخل عايق ايجاد مي كند . بادكشها در تابستان هواي گرم را به خارج از ساختمان مي كشند و در زمستان با استفاده از گرمايش خورشيدي انفعالي ساختمان را گرم مي كنند . بادكشها همچنين با راه دادن نور خورشيد به درون ساختمان محيط كاررا دلچسب تر مي كنند . و باعث صرفه جويي در هزينه هاي روشنايي مي شوند پنجره ها به طور خود كار باز مي شوند تا سيستم تهويۀمطبوع را با تهويۀ طبيعي تكميل كنند . امكاني كه به صرفه جويي در مصرف انرژي تا 40 در صد در سال كمك مي كند . مسئله باد يكي از مهمترين مشكلات معماران در طراحي برج است . اما در اين بنا به دليل ساختار تماماًَ مثلثي به استفاده از آرماتورهاي اضافه نياز نبود . با اينكه كل بنا منحني به نظر مي رسد تنها يك قطعه شيشۀ منحني دركل ساختمان به كاررفته . يك كلاهك لنز مانند در نوك برج كه 250 كيلو گرم وزن و 4/2 متر قطر دارد . برج از پايه به سمت بالا عريضتر مي شود و بيشترين عرض را در طبقه شانزدهم دارد .
ساختمان اداری سویس ری با کاربری تجاری در مرکز شهر لندن
بخش خارجي ساختمان از 24 هزار متر مربع شيشه تشكيل شده و تقريباًَ 5500 صفحۀ شيشه اي مثلثي تخت و تراش داردارد . شيشه ي خاكستري رنگ ظاهراًَ تزئيني كه به نورگيرهاي مارپيچي جلوه مي بخشد . نه تنها چشم را به بالا هدايت مي كند . بلكه با جذب اشعۀ خورشيد مقابله مي كند . 23 آسانسور برج سرعتهاي متفاوتي از يك تا شش متر درثانيه دارند . هردو پلكان عمودي از 1037 پله تشكيل مي شوند . در طبقات 38 تا 40 رستوران ، سالن غذاخوري خصوصي و با ر قراردارد كه بلندترين تأسيسات پذيرايي موجود درلندن است . در طبقه 40 در رأس ساختمان يك كافه با منظره پانوراماي بي نظير براي مستأجرها و ميهمانانشان قرار دارد . در طبقه 39 يك رستوران منحصر به فرد و در طبقه 38 سالنهاي پذيرايي اختصاصي قراردارند . در بيشتر ساختمانها تجهيزات بالابر بزرگ روي سقف قرار مي گيرند. اين موضوع ( به دليل وجود بار در طبقۀ 40) براي اين برج عملي نبود . معماران مشكل را اين گونه حل كردند . كه بالا بر اصلي تنها تا طبقۀ 34 و سپس يك بالا بر كه نيروي محركۀ آن از پايين اعمال مي شود تا طبقۀ 39 را سرويس مي دهد . پلكان مرمري و آسانسور معلولان ، مراجعان را به بار زير گنبد مي رساند . پلان هر طبقه درجه نسبت به طبقۀ پايين چرخيده است و نقشۀ طبقات با محيطي دايره اي كه با 6 دالبر ملايم دندانه شده است . حالتي شبيه گل دارد .
ميداني با مساحت 2 هزار متر مربع محوطۀ ساختمان را تكميل مي كند كه با ديوار سنگي كوتاهي احاطه شده است . وروديهاي ساختمان گذرگاه هاي مثلثي بلندي هستند و سرسرا و جايگاه آسانسور طبقۀ همكف با آلومينيوم كمرنگ با شيارهاي عميق كه به حالت عمودي فضاي بلند جلوۀ بيشتري مي بخشد . پوشيده شده است . فضاي دفاتر و اموراداري تا 4 هزار نفر گنجايش دارد . ساختمان شامل 55 كيلومتر بخشهاي فلزي است كه 10 هزارتن وزن دارند تيرپايه ها به عمق متوسط 27 متر فرو رفته اند و بيشترين مقدار بار بر هر ستون 1500 تن است .
يكي از نامهاي برج يك كمپاني جهاني بيمه است كه از ساختمان به عنوان دفتر مركزي خود در انگلستان استفاده مي كند و بزرگ ترين سهام دار اين بنا محسوب مي شود.اين بنا در سال 2003 برندۀ جايزۀ و در سال 2004 برنده جايزه معماري شده است .
فصل سوم:
مباني نظري طرح
از بلدیه تا شهرداری پس از تدوین قانون اساسی ، جهت ساماندهی به مدیریت امور شهری ، قوانین انجمن های ایالتی وولایتی, بلدیه وقانون تشکیل ایالات وولایات نیز تهیه شد. باتصویب قانون بلدیه در ۵ فصل و۱۰۸ ماده اولین مجوز تشکیل اداره بلدیه صادر شد . به عبارت دیگر اولین اقدام برای تشکیل یک نهاد رسمی برای مدیریت شهری در قالب نظام جدید اداری ایران بود که در پایتخت وشهرهای بزرگ به اجرا گذاشته شد .
فصل اول قواعد کلی از جمله هدف از تأسیس بلدیه7 که به منظور حفظ منافع و ایفای حوائج اهالی شهر نشین بود و همچنین به وظایف بلدیه به تفصیل اشاره شده از جمله می توان اداره کردن اموال منقول و غیر منقول ، مراقبت در عدم قحطی شهر با وسایل ممکن ، ساختن و پاک نگاه داشتن کوچه ها و خیابان ها از پیاده رو و کالسکه رو و باغ های عمومی و مجاری آب از زیر این پل ها ، معابر و غیره ، روشن نمودن شهر ، آب های شهری و پاکیزگی حمام و همچنین دایر کردن کتابخانه ، قرائت خانه ، موزه ، حفظ و مرمت مساجد و مدارس و ابنیه عتیقه ، مساعدت با دولت در ساختن بازارها و نمایشگاه های تجارتی و کلیه مراقبت و رواج حرف و تجارت در شهر.
 در این فصل اشاره شده دایره اقدامات بلدیه مختص به حدود شهر و اراضی متعلق به شهر می باشد. بلدیه واژه بلديه از دو كلمه بلدي + ه تشكيل شده است . بلدي در فرهنگ معين به معناي موسسه اي است كه در هر شهر به كار نظافت وخوبي نان وآب وچراغ وخواروبار صحت نظر دارد شهرداري نيز طبق لغت نامه دهخدا از نامها يا لقبهاي ايراني است .
همچنانكه شهردار به معناي شهردارنده ، نگهدارنده شهر، نگهبان بلد وحافظ نظم كشور است . اين كلمه را از صفات سلطان ورجال مي شمرده اند همچون شهر گير وجز آن گردن هر مركبي چون گردن قمري به طوق از كمند شهريار، شهرگير ، شهردار ( فرخي ) شهرداري از نظر لغوي از دو كلمه(شهر) و((داري)) تشكيل شده بود ودر اصطلاح به واحدي گفته مي شود كه به منظور اداره محلي وارائه خدمات عمومي مورد نياز شهروندان در يك مركز جمعيتي يا خصايص شهري تشكيل مي شود.
 مدت ماموریت کلانتر واعضای بلدیه ۴سال بوده که در دوره اول پس از ۲ سال نصف اعضای بلدیه به حکم قرعه از اداره بلدیه خارج شده وبه جای آنها اعضای جدید انتخاب می شدند اولین وظایفی که انجمن ولایتی از انجمن بلدیه درخواست کرد: ۱. نمره خانه ها ( پلاک منزل) ۲. تعداد نفوس بلد( سرشماری) ۳ سنگ موازین( سنگ توزین ) که مهر نمایند در سال ۱۳۰۹ ه.ش قانون بلدیه مصوب ۱۲۸۵ ه.ش فسخ شد وجای آن قانون جدیدی تصویب شد که ضوابط وسیستم جدیدی برای اداره شهرداری ها تعیین ومطرح کرد ، تصویب قانون جدید بلدیه در سال ۱۳۰۹ ه.ش( دوره سلطنت رضاخان که در این دوره سعی نمود با کاهش اختیارات بلدیه آنان را محدود نموده وقدرت خود را افزایش دهد ) نقطه عطف دوره جدید مدیریت شهری وحیات شهرداری ها در ایران بود.
این قانون که تنها مشتمل بر ۷ ماده بود ، تغییرات زیادی را در وضعیت شهرداری ها ایجاد نمود که از نکات مهم آن می توان واگذاری اختیار تعیین شهردار به وزارت داخله ( طبق ماده ۴) ، واگذاری اختیار انتخاب نهایی ترکیب انجمن به وزارت داخله ( طبق ماده ۶ که تعداد اعضای انجمن را از ۱۶ الی ۳۰ نفر به ۶ الی به ۱۲ تقلیل داده بود ) ،تصویب بودجه شهرداری توسط وزارت داخله ،پرداخت ۲% درآمد شهرداری به وزارت داخله برای پرداخت اجرت مهندسین بلدیه ،واگذاری وصول مالیات مستغلات بر عهده بلدیه ، قانون قاچاق عوارض بلدی ،قانون رفع اختلافات صنفی یا محکمه خلاف بلدی ( به موجب این قانون تشکیل دادگاه های خلاف شهرداری مجاز اعلام شده ورسیدگی به اختلافات صنفی نیز به شرط موافقت وزارت عدلیه برعهده بلدیه قرار گرفت ) ، قانون معافیت قسمتی از وسایط نقلیه بلدیه ، مریض خانه ها از پرداخت حق الثبت وپرداخت مالیات وقانون راجع به توسعه معابر وخیابان ها پس از آن نیز به تدریج فعالیت شهرداریها به امور شهرسازی واصلاح وضع شهرهاواحداث وتوسعه معابر نیز کشیده شد وخدمات شهری درجهت تنظیف و تامین نیروی برق در شهرها وروشنایی معابر به ایجاد پارکها وتفرجگاه های عمومی نیز تعمیم داده شد . این اهداف با تصویب اولین قانون شهرسازی به نام قانون توسعه معابر در سال ۱۳۱۲ به شدت افزایش یافت وشهرداری وارد طیف جدید وظایف وخدمات شهری گشت .
درسال ۱۳۲۸ لایحه قانونی شهرداری(قانون استقلال شهرداری) تهیه ودر آبانماه ۱۳۳۱ به تصویب رسید این قانون با اصلاحات والحاقاتی همچنان نیز وجهه قانونی واعتبار خود را حفظ نموده است . از آن زمان تاکنون وظایف شهرداری متناسب با نیازها و پتانسیل های شهر افزایش یافته است و وطیف وسیعی از مبانی و مسائل شهری را موجب گشته است . طی چند سال اخیر شورای اسلامی شهر همراه وهمگام با شهرداری، همچون دوبازوی قدرتمند مدیریت شهری با مشارکت شهروندان به توسعه وگسترش فعالیت های خود در زمینه های مختلف اجتماعی, اقتصادی ,فرهنگی, عمرانی وخدماتی پرداخته است
ضرورت تغییر سیستم‌ها و روشهای انجام کار دستگاههای اداری
عواملی که باعث ایجاد تغییرات در عملکرد و بعد از آن در فرم ساختمان شده است به قرار زیر است
• تسریع در دستیابی به منابع اطلاعاتی و آمار و اطلاعات مفید و در نتیجه تسریع در تصمیم‌گیریها و اعمال مدیریتهای صحیح و ایجاد سرعت در امور ارباب رجوع و سایر امور
• کاهش و حذف مراحل زائد بعضی از روشهای انجام کار
• عدم کارایی و پاسخگویی روشهای انجام کار جاری به نیازهای جامعه و دستگاهها به دلیل کهنه و قدیمی بودن آنها
• افزایش حجم مکاتبات و مسئولیتها و وظایف پیش‌بینی نشده و تغییر وظایف وزاتخانه‌ها
• ارائه خدمات بهتر و زدودن بوروکراسی موجود و تحقق یک نظام اجرایی پویا
• اعمال سیستم توسط مدیران به دلیل فقدان روشهای مدرن و معین
نقش روشهای نوین و مکانیزه اداری در بهبود نظام اداری
• تسریع در انجام امور و دسترسی به اطلاعات و آمار و بالا رفتن آگاهی‌ها
• جلوگیری از ازدیاد و بروکراسی و کاغذ بازی
• کارایی مؤثر مدیریت واحدهای اداری و برنامه‌ریزی و افزیش کیفیت و راندمان
• صرفه جویی در زمان و نیروی انسانی و سایر هزینه‌های مربوطه
• تحول نسبی در نظام اداری
• هدایت خدمات دولتی از کانالی صحیح‌تر به مجرای اجرایی
• تسریع در انجام کار ارباب رجوع
• کاهش مراجعات مکرر ارباب رجوع
روشهای مکانیزه نقش مؤثری در تصمیم‌گیریها و افزایش کارایی و ضریب اطمینان و دقت و بهبود کیفیت کارها دارد.
نظام اداری با توجه به نقش خدمات رسانی به جامعه اداری پیچیدگیهای فراوانی دارد و لازم است در کنار نیروی انسانی ورزیده و آموزش دیده از تکنولوژی، بعنوان یک ابزار کارآمد استفاده نمائیم و روشهای مکانیزه را به خدمت بگیریم، زیرا روشهای مکانیزه تا حدود زیادی می تواند در تحول و افزایش راندمان کار مؤثر باشند .
ضرورت توجه به نحوه استقرار اجزای سازمانی در مجموعه‌های اداری
یکی از معضلات نظام اداری کشور روشهای اجرای آن می‌باشد این روشها از آنجا که اغلب قدیمی بوده و هیچگاه بصورت مستقل و هماهنگ باسایر سازمانها مورد بررسی قرار نگرفته‌اند ، موجب آن گردیده که سازمانهای اداری کشور با روشهای فعلی پویایی لازم را نداشته و دارای کارایی لازم با نیازهای جامعه نباشند . بررسی روشهای اداری کشور و بکار بردن روشهای نوین بجای روشهای قدیمی و سنتی از اموری است که جهت تحول سیستم اداری لازم بنظر می رسد .
طرح جا و مکان از اولین موضوعاتی است که در تجزیه و تحلیل سیستم‌ها و روشهای اداری مورد نیاز در یک مجتمع اداری – خدماتی پرداخته شود .
منطبق نبودن جا و مکان با وظایف یک سازمان باعث کندی و تراکم در کارها می‌شود . لذا با بکار بردن اصول صحیح طرح جا و مکان می‌توان به بهبود روشهای انجام کار و افزایش کارآیی اثربخش سازمان کمک کرد، بطوریکه طراحی صحیح و تخصیص فضای مناسب به کارکنان می تواند نتایج مثبت زیر را به همراه داشته باشد :
• ایجاد رفاه و راحتی برای کارکنان در محل کار
• افزایش بازدهی و سهولت انجام کار
• کاهش زمان انجام کار
• جلوگیری از تراکم و وقفه در کارها
• کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای
• حداکثر استفاده از جا و مکان در تسهیل جریان امور
• ایجاد تسهیلات و ارائه خدمات بهتر و بیشتر به ارباب رجوع
عوامل مؤثر بر طرح جا و مکان و نحوه استقرار سازمان اداری
طرح جا و مکان عبارتست از نمودار محل انجام کار ، طرز قرار گرفتن کارمندان در محیط کار و محل استقرار وسایل کار و تجهیزات اداری. در تهیه طرح فضای اداری عوامل متعددی دخالت دارند، لذا با تجزیه و تحلیل همه جانبه فضای اداری و همچنین با رعایت اصول تهیه طرح جا و مکان می‌توان طرح‌های قابل توجهی برای فضای اداری تهیه کرد این اصول عبارتند از
• جریان گردش کار تا حد امکان باید بصورت مستقیم باشد تا از رفت و برگشت‌های زاید و از قطع مسیر سایر کارها جلوگیری شود .
• محل استقرار کارکنانی که کارشان با هم ارتباط دارد نزدیک هم باشد .
• تجهیزات و وسایل کار باید نزدیک محل کار و دسترس کارکنان باشد.
• فضای تخصیص یافته به کارکنان باید باتوجه به احتیاجات ناشی از نوع کار آنان تعیین گردد .
• بعنوان مثال محل‌هایی که آرام تر و بدون سروصدا باشند باید به کارمندانی اختصاص یابد که کار آنان نیاز به دقت و تمرکز فکری داشته باشد .
• وسایل و تجهیزات غیر ضروری از محل کار دور نگه داشته شود تا فضای بیشتر ی برای کار آزاد گردد .
• کارکنانی که برای انجام وظایف خود از وسایل مشترک استفاده می‌کنند باید نزدیک هم و از طرف دیگر نزدیک وسیله مورد نیاز قرار داشته باشند .
• طرز استقرار میز و وسایل کارکنان و میز مدیر به نحوی باشد که توالی انجام کار رعایت گردد.
• محل کار کارمندانی که با ارباب رجوع بیشتر در ارتباط هستند باید در نزدیکی درب‌های ورودی تعیین گردد تا ارباب رجوع مجبور نشود از قسمتهای مختلف عبود نموده و موجب ازدحام بی‌مورد در ساختمان شود .
• طرح‌ریزی جا و مکان باید طوری باشد تا حد امکان، کار متحرک و کارمند ثابت باشد ، هر اندازه که از حرکت کارمند برای انجام کار جلوگیری شود، کارایی وسرعت عمل او بیشتر می‌شود .
• وسایل سنگین تجهیزات صنعتی و مکانیکی حتی‌الامکان در طبقات پائین مستقر گردند.
• اگر استقرار وسایل سنگین در طبقات بالا ضروری باشد، بهتر است آنها را در کنار دیوارها و نزدیک به ستونهای ساختمان قرار داد .
• چنانچه لازم باشد در یک اطاق چند میز داده شود، بهتر است کلیه میزها رو به یک سمت داشته باشد.بررسی کمیت سطوح در یک ساختمان اداری
شاخص های کمی که معمولاً در مورد ساختمان های اداری در ایران به کار گرفته می شوند، عبارتند از:
– سطح زیربنای کل ساختمان (ناخالص)
– سطح زیربنای مفید اداری (خالص)
– جمعیت پذیری ساختمان
حجم ساختمان (ناخالص)، سطح زیربنای کل ساختمان (ناخالص)، سطح نمای خارجی، تعداد کارکنان، تعداد خدمه نگهداری کننده، تعداد طبقات روی زمین، تعداد طبقات زیرزمین، ارتفاع طبقات تیپ (کف تا کف)، ارتفاع مفید طبقات (کف تا زیر سقف)، ارتباط عمودی (آسانسور)، سطح تاسیسات، نسبت سطح نما به سطح طبقات، سهم هر طبقه از تاسیسات، نسبت سطح مفید به سطح هر طبقه، سوخت مصرفی، قدرت گرمایش و سرمایش نصب شده، قدرت برق مصرفی، ساختمان جنبی خاص و پارکینگ از شاخص های مهم عینی هستند.
برنامه کالبدی یک ساختمان اداری
برای استخراج اعداد و ارقام خاص کالبدی می توان از جدولی که شامل اندازه گیری موارد زیر باشد کمک گرفت:
– بیشترین فاصله راهرو از هسته
– بیشترین دارای راهرو
– پنهای راهرو
– عمق فضای مفید
– لبیشترین فاصله هسته از سطح نورگیر
– بیشترین دهانه سازه
– مساحت هسته
– مساحت فضای مفید
– مساحت کل طبقه تیپ اداری
– محیط کار
– نسبت مساحت کل به محیط کل
– تعداد طبقات تیپ اداری
– نسبت مساحت راهرو به مساحت کل
– نسبت مساحت هسته به مساحتقیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه

پاسخ دهید