دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام
گروه معماري
عنوان پايان‌نامه:
مرکز تجارت فرش وگلیم ایلام
استاد مربوطه:
جناب آقاي مهندس شهامت
دانشجو:
محمد شجاعی پور
بهار1393
اینجانب این رساله راهرچند اندک
تقديم به مهربان فرشتگاني میکنم که لحظات ناب باهم بودن،لذت وغرور دانستن،
عظمت رسيدن
وتمام تجربه هاي يکتاوزيباي زندگيم مديون آنهاست.
« پدرم ومادرم »
لازم ميدانم تا بدينوسيله از زحمات بي دريغ،
تلاشهاي بي وقفه وراهنمايي هاي ارزشمند جناب آقاي مهندس شهامت در راستاي انجام اين پرو‍‍‍‍ژه در طول يک ترم گذشته تشکر وقدر داني نمايم.
اقرارنامه
اينجانب محمد شجاعی پور
اعلام مي‌دارم که تمام فصل‌هاي مختلف اين رساله واجزاء مربوط به آن برای اولین بار وتوسط شخص خودم انجام پذيرفته است.
برداشت از نوشته‌ها،اسناد،مدارک وتصاوير پژوهشگران حقيقي ياحقوقي باذکرمأخذکامل وبه شيوه تحقيق علمي صورت گرفته است. بديهي است درصورتيکه خلاف مواردفوق اثبات شودمسئولیت آن مستقیماًبه عهده اینجانب است.
بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام شماره:
دانشکده فنی و مهندسی تاریخ:
پیوست:
صورتجلسه دفاع از پروژه پایانی کارشناسی پیوسته معماری
(فرم شماره 4)
جلسه دفاع از پایان نامه خانم / آقای
دانشجوی کارشناسی پیوسته معماری دانشگاه آزادایلام در تاریخ
/ / برگزار گردید. ایشان با اخذ نمره به حروف در مقطع کارشناسی پیوسته معماری دانش آموخته شدند.
استاد راهنما
هیئت داوران:ریاست جلسه داوری:
مدیر گروه معماری:
1) این صورت جلسه در سه نسخه تنظیم گردیده است. دانشجو موظف است در هنگام ثبت نمره دو نسخه از آن را به مدیر گروه و یک نسخه را به مسئول پایان نامه ها ارائه نماید و کپی آن را نیز برای خود نگه دارد
2) ثبت نمره نهایی توسط اموزش کل تاریخ فارغ التحصیلی دانشجو می باشد. بنابرین جلسه دفاع یکی از ارکان فارغ التحصیلی دانشجو می باشد.
Contents
چکیده7
مقدمه8
فصل اول: تعاریف وکلیات9
1-1-مرکز تجاری10
1-2-انواع کاربری تجاری10
1-3-تجاری رده ناحیه11
1-4-تجاری رده منطقه11
1-5-تجاری رده حوزه11
1-6-تجاری رده شهر و فراتر11
فصل دوم: بررسی نمونه های مشابه12
2-1- مجتمع بزرگ تجاری و تفریحی خلیج فارس شیراز13
2-2- مجتمع تجاری زیتون فارس15
2-2-1- پله های اضطراری15
2-3- فروشگاه بزرگ Mid Valley16
2-4- مركز تجاري Suria در برجهاي پتروناس17
2-5- مرکز تجاری برجايا18
2-6- مرکز تجاری Bukit Bintang و Sungai Wang19
2-7- مجتمع هاي خريد Lot 10 و Starhill19
2-8- فروشگاه هاي Pavilion20
2-9- مجتمع تجاري One Utama21
2-10- مجتمع تجاري Sunway Pyramid22
2-11- بازار Seni23
2-12- مركز تجاري Koto Raya24
2-13- مركز تجاري National Craft Complex25
2-14- بازار خوراكي Chow Kit25
2-15- مرکز خرید Kampung Baru26
2-16- بازار Malam26
فصل سوم: مبانی نظری طرح28
3-1- تجارت یا دادوستد29
3-2- مراکز خرید (shopping center)30
3-2-1- مراکز خرید فروشگاهی (mall)30
3-2-2- مراکز خرید نواری شکل (stripe center)30
3-3- پیشینه31
3-4- ابسیدین31
3-5- بعد از معامله31
3-6- قرون وسطی32
3-7- تاریخچه کشف32
3-8- تاریخچه خرد33
3-9- قرن بیستم33
3-10- تجارت آزاد34
3-10-1- حمایت گرایی34
3-10-2- دین34
3-10-3- توسعه پول34
3-11- روند کنونی35
3-11-1- دور دوحه35
3-11-2- چین35
3-11-3- تجارت بین‌المللی36
3-11-4- مصوبات تجاری36
3-11-5- موانع تجاری36
3-11-6- کسب منصفانه37
3-12- اجزای یک مرکز تجاری37
1-بخش فروشگاهی (Retail Tenant Mix)37
2- بخش رستوران، فست فود و کافی شاپ ها39
3- فروشگاههای خدماتی (Non-Retail Tenant Mix)39
3-13- فرش ايران، نخست يک هنر است سپس يک صنعت39
3-14- گلیم برجسته ایلام41
3-15- مراحل بافت42
3-15-1- چله كشي42
3-15-2- روش محاسبه تعداد تارهاي مورد نياز براي چله کشي42
3-15-3- چله کشي ترکي43
3-15-4- چله کشي فارسي43
3-15-5- کوجي بستن43
3-15-6- زنجيره بافي44
3-15-7- گليم بافي44
1 – به روش سوف44
2- گليم بافي به روش کرباس44
3- گره زدن45
الف) گره فارسي45
ب)گره ترکي45
4- پودکشي در دارهاي کوجي دار46
5- روش‌هاي انجام پود کردن46
3-15-8- شيرازه بافي47
الف) انواع شيرازه47
3-15-9- پايين کشي47
3-16-  نقش ورنگ48
1- ابزارها و لوازم مورد نياز48
3-17- مواداوليه49
فصل چهارم: بسترطرح و مطالعات سايت51
4-1- استان ايلام52
4-2- بررسي موقعيت شهرستان ايلام52
4-3- وضعيت اقتصادي52
4-5- بررسي وضعيت اقليمي استان ايلام53
4-5-1- آب و هوای منطقه53
4-5-2- استان ایلام به طور کلی دارای سه منطقه آب و هوایی است:55
4-5-3- آب و هوای استان ايلام به طور كلی به دو نوع تقسيم می شود:55
4-5-4- پراكندگی بارش در استان ايلام56
4-5-5- دمای هوا در استان ايلام57
4-5-6- ميزان بارندگي57
4-5-6- روزهاي يخبندان58
4-5-7- بادها مسلط58
4-5-8- رطوبت نسبي58
4-6- ادبيات قومي استان59
4-7- صنايع دستي59
فصل پنجم: استانداردها وریز فضاها60
5-1- مقررات تفکیک و احداث ساختمان تجاری بین المللی61
5-2- حوزه مجتمع تجاری بین المللی61
الف)موارد استفاده از زمین62
ب)موارد استفاده مشروط62
ج)موارد ممنوع63
د) ضوابط مربوط به تفکیک زمین63
5-3- نحوه محاسبه سطح زیر بنا در منطقه تجاری63
الف) حداکثر ارتفاع ساختمان63
ب) نحوه استقرار ساختمان در زمین و اشراف63
ج) تعداد پارکینگ64
5-4- جلب عناصر تجارت66
5-4-1- دسترسی مشتریان66
5-4-2- سرویس دهی67
5-5- ویژگی های فضاها67
الف) سیرکولاسیون داخلی67
ب)محوطه های میانی68
ج) بازارچه68
د) استفاده از کیوسک ها69
ه) سرویس ها70
5-6- استانداردهای طراحی مجتمع های تجاری بین المللی70
الف) ارتفاع طبقات70
ب) دربهای ورودی70
ج) ظرفیت کریدور71
د) ویترین ها72
ه) پله برقی72
و) پلکانها73
ز) نقاله مسافرتی73
ی) آسانسور74
ن) سطح شیبدار74
5-7- مسائل مورد توجه در طراحی مراکز تجاری بین المللی75
5-7-1- شکل پلان75
5-7-2- طراحی نمای خارجی75
5-7-3- نمای داخلی مرکز خرید76
5-7-4- مصالح76
5-7-5- سقف77
5-7-6- نورپردازی مجموعه77
5-7-8- تهویه مطبوع78
5-7-9- کاربرد رنگ و کارهای هنری78
5-8- تعیین روابط اجزاء تشکیل دهنده انواع واحدهای تجاری79
5-8-1- واحدهای فروش تره بار80
5-8-2- واحدهای فروش مواد غذایی81
5-8-3- واحدهای بهداشتی81
5-8-4- واحدهای پوشاک81
5-8-5- واحدهای تجارتی ، طبخ و ارائه غذای گرم81
5-8-6- فروشگاه های مواد غذایی81
5-8-7- نوشیدنی فروشی ها82
5-8-8- پیشخان های غذا83
5-8-9- غذاخوری ها84
5-9- مکانهای عمومی86
5-9-1- فضاهای ارتباطی افقی (راهروها(86
5-9-2- فضاهای مورد نیاز و استانداردها87
فصل ششم : سیرتکوین ایده وروند طرح
شهر ایلام90
موقعیت سایت91
تحلیل سایت92
روند تکوین حجم92
فصل هفتم : آلبوم نقشه ها وتصاویر مربوط ……………………………………………………….106
چکیده
شهر امروز عرصه تکاپوی انسانی در تار و پودی از بافت های متنوع از جمله تجاری و اقتصادی است و انسان امروز در جایگاه کنشگر حساسی است که در هر لحظه می تواند آفریننده ی صحنه ها معنادار در چنین فضایی باشد.مجموعه ی پیچیده ی زندگی شهری، جهت ابقای حیات خود، حوزه های خاصی را می طلبد که نقش بهبود که دهنده و حتی تسریع بخش و یا اصطلاحاً-کاتالیزگر- را بر عهده دارند. “بازار” ها جز آن دسته از حوزه هایی هستند که توانسته اند به خوبی این وظیفه ی خطیر را ایفا نمایند. “بازار”به مثابه ی یک موجود زنده است که حیات ارگانیک آن منوط به تداوم پیوند عناصر دیگری است که در یک جامعه شهری حضور دارند.
رساله ای که پیش روی شماست، تلاش دارد تا ضمن بیان روند پیدایش بازارها و چگونگی تحول آن از اشکال سنتی به تیپ های مدرن مراکز خرید، به واکاوی نقش فرهنگی مراکز تجاری در شهر بپردازد.
داده ها و مستندات تحلیل به کمک روش های صرفاً کیفی و مردم نگاری خصوص مشاهده و مصاحبه های عمیق بدست آمده است.
یافته های این تحقیق میدانی نشان می دهد که احداث مراکز تجاری نقش بسزایی در توسعه شهر ها دارند.
مقدمه
خرید فعالیتی است که نمودهایی از شرایط و ساختار اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی یک محیط را آشکار می سازد، هر چند که در ابتدا فضاهای خرید، تنها به منظور پاسخگویی به نیاز های اقتصادی مراجعان به صورت پلان های خطی و قرارگیری اجزای خرد یعنی مغازه ها در اطراف مسیر های خطی یا منحنی مراجعان طراحی می شد،اما کم کم این ایده که مراکز خرید باید دربر گیرنده ی کاربری هایی باشند تا برای دیگر نیازهای مراجعان نیز پاسخی مناسب یابد، به عنوان اندیشه ی غالب در معماری مراکز تجاری تبدیل گردید. با گذشت زمان،علاوه بر مراکز تجاری ، مراکز تجاری بین المللی پدید آمده ویا مراکز تجاری با کاربری های دیگر تلفیق گشتند و مراکز تجاری تفریحی را به وجود آوردند. آنچه ذکر شد ایده ی اصلی ساخت مراکز تجاری بین المللی بزرگ با قابلیت دربرگیری همه خدمات را مشخص می کند. فضاهایی با مشخصه های معماری های گیرا و عوام پسند، همچنین امروزه با مجموعه ای از فضا های تجاری رو به رو هستیم که هر یک به نوعی در تامین نیازمندی های ساکنان شهرها نقش دارد. اماباتوجه به قرارگیری شهر ایلام در کنار مرزبین المللی ایران – عراق نیازمند یک مرکز تجارت بین المللی می باشیم اما متاسفانه چنین مجتمعی در این شهر وجود ندارد بنابراین مهمترین دلیل عمده طراحی این مرکز نبود واحساس کمبود این مرکز در باتوجه به قرارگیری شهر ایلام در کنار مرز بین المللی مهران میباشد.
فصل اول:
تعاریف وکلیات
1-1- مرکز تجاری
مرکز تجاری نوعی فضای تجاری است که نیازهای مختلف مردم را در قالب تجاری(خرید وفروش) پوشش میدهد،لذا با برنامه ریزی صحیح درایجاد چنین مراکزی میتوانیم به اقتصاد شهر وجامعه کمک کنیم. همانطور که بازارها ومیادین سنتی ما سرآمدفضاهای تجاری جهان بوده اند.با درنظر گرفتن معیارهای صحیح طراحی میتوانیم مراکز تجاری را با بازدهی اقتصادی مناسب ایجاد نمائیم.
یکی از پارامترهای مهم در مراکزتجاری که معماران باید به آن توجه کنند،نحوه سیرکولاسیون مناسب دراینگونه مراکز است. ورودی مجتمع تجاری نیز از اهمیت خاصی برخوردار است وتا حد زیادی در جذب مشتری موثر است.محوطه های میانی نیز اهمیت خاص خودرا دارند ومیتواند مکانی برای استراحت،ملاقات دوستان ویا تجدید قوای جسمی باشد.استفاده از فضای سبز یا آبنما در محوطه میانی نیز طراوت خاصی به اینچنین مکانها میدهد.این مراکز زمانی به اوج هنری و زیبایی بصری میرسند که از نورگیرهای سقفی با طیف های مختلف نور در آنها استفاده شود. ویترینها نیز در جذب مشتری تاثیر فراوانی دارند
ارتفاع در مراکز تجاری از5/4 تا 5/5 متر در طبقه متغیر است که با توجه به وسعت این مراکز ارتفاع مناسبی است. عمق ساختمان نیز بین 24 تا 54 متر است،چنانچه عمق این مراکز از 24متر کمترشود(در صورت بن بست بودن راهرو) مشتری وجود پایان راه را احساس میکند واگر بیشتراز 54متر باشد احساس خستگی و ناتوانی در طی مسیر به مشتری دست میدهد. چگونه میتوان احساس خوبی به مشتری هدیه کرد؟ با استفاده از تهویه مناسب و فضاهای تفریحی جانبی و نورپردازی مناسب، طراحی اصولی و مطالعات دقیق اقلیمی در رابطه با مکانهای تجاری این حس به مشتری انتقال میابد. باید در نظر داشت که مطالعات فوق با درنظر گرفتن احکام قوانین شهری میتواند در طراحی مناسب مجتمع های تجاری بسیار موثر واقع شود.
1-2- انواع کاربری تجاری
تجاری رده محله
شامل واحدهای خرید روزانه خرده فروشی مانند خواربار فروشی های میوه و سبزی فروشی ها ، نانوایی ها و انواع مشابه دیگر در این رده می باشند.
1-3- تجاری رده ناحیه
شامل واحدهای خرید هفتگی مانند سوپر مارکتها، فروشگاههای تعاونی مصرف شهر و روستا ،‌نوشت افزار فروشی ها ،‌آجیل فروشی ها و انواع مشابه دیگر در این رده از ارائه خدمات می باشند.
1-4- تجاری رده منطقه
شامل بازارچه ها ، بازار روزها ، بنگاههای معاملات تلفن : واحدهای خرید ماهانه ‌ پارچه فروشها ،‌پلاستیک فروشها، لوازم خانگی ، فروش لوازم صوتی و تصویری،‌کتابفروشیها و انواع مشابه دیگر در این رده قرار می گیرند.
1-5- تجاری رده حوزه
شامل واحدهای خرید سالانه : مانند فروشگاههای بزرگ زنجیره ای ، بنگاههای فروش اتومبیل ، مبل فروشی ها ، پوشاک فروشی ها ، میادین میوه و تره بار و انواع مشابه می شود.
1-6- تجاری رده شهر و فراتر
شامل عمده فروشها ،‌راسته های صوف مختلف و بورسها بازارها ، میادین میوه و تره بار ، شرکتهای بازرگانی و تجاری ، شعب مرکزی بانکها موسسات تجاری واردات و صادرات کالا ، شعب و دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی و نمایندگی موسسات تجاری خارجی و…
مقررات مربوط به عملکردهای تجاری فعالیت های تجاری شامل کلیه واحدهای تجاری اعم از واحدهای کسبی، خورده فروش و عمده فروش واحد های بازرگانی و مبادلاتی و به بیان دیگر هر نوع فعالیت تجاری که در سطح احتیاجات محله، ناحیه، منطقه و شهر بوده و جنبه تولیدی کارگاهی و صنعتی بزرگ ندارد، منظور نظر می باشد. در منطقه ی عملکرد محله ای کاربری تجارت تا سقف تعیین شده می تواند مستقر شود . و مقدار آن برابر است با میزان تعیین شده در جداول کاری ها هر محله با توجه به اینکه استقرار این کاربری در منطقه مسکونی و سایر عملکردها نیز محتمل است. لذا می تواند به شک نواری در بر معابر قرار گیرد. در تجاری نواری حداقل مساحت واحدهای تجاری 5/17 متر مربع است.
فصل دوم:
بررسی نمونه های مشابه
2-1- مجتمع بزرگ تجاری و تفریحی خلیج فارس شیراز
بیش از ۲۵۰۰ واحد تجاری با امکانات رفاهی
هایپرمارکت به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع با دسترسی رامپ و پله برقی
شهربازی به ۲۸۰۰۰ متر مربع شامل سالن بولینگ ، بیلیارد و مدرن ترین وسایل بازی و سرگرمی
نمازخانه ، اورژانس ، رستوران ، کافی شاپ
سینما شامل ۶ سالن ۱۸۰ نفره مدرن بر اساس آخرین متدهای پخش صوت (دالبی دیجیتال ) با مساحتی حدود ۶۰۰۰ مترمربع و یک سالن سینمای ۱۵۰متری ( تاتر ۴ بعدی )
شهربازی روباز به مساحت ۳۷۰۰۰ مترمربع مجهز به مدرن ترین وسائل با استانداردهای جهانی
پارگینگ سرپوشیده با گنجایش ۵۵۰۰ دستگاه ماشین با ورودیها و خروجیهای متعدد
فضای سبز در اطراف و جلو بازار و شهربازی و دریاچه مصنوعی
رستوران ، FAST FOOD ، و کافی شاپهای متعدد در داخل و خارج مجموعه تجاری ، شهربازی و هتل( دسترسی آسان ماشین امداد و آتش نشانی به اطراف مجموعه جهت ایمنی کامل بهره برداران )
برج فارس ، هتل بین اللملی با امکانات فراتر از یک هتل ۵ ستاره و جایگاه مخصوص بالگرد ( ارتفاع برج ۱۷۰ متر )
2-1-1- امکانات ویژه رفاهی
نمازخانه ، رستوران ،FASTFOOD ، کافی شاپهای متعدد ، پله برقی ، رامپ برقی آسانسورهای متعدد و سالنهای ورزشی بویژه بولینگ و بیلیارد
سیستم خنک کننده مرکزی و برق اضطراری
سیستم اعلام و اطفا حریق
راهنما و اطلاعات مرکزی
شعب بانکها و باجه های معاملات ارزی و کافی نت
امکانات هتل بین المللی هتل با زیر بنای بیش از ۵۰۰۰۰ متر مربع با ارتفاع ۱۵۰متر دارای ۶۰ سوئیت و ۷ سوئیت V.I.P و ۴۰۰ اتاق استراحت می باشد . در سایت شمالی هتل ، زمینهای ورزشی ، ورودی مجموعه و فضاهای نشیمن تابستانه ، واقع گردیده است . از ویژگی های منحصر بفرد این هتل ورودی مخصوص V.I.P است که شامل جایگاه فرود هلی کوپتر و پاویون مخصوص می باشد . میهمانان ویژه می توانند با گذر از این پاویون ، به سوییتهای خود دسترسی یابند . پارکینگ مجموعه و فضاهای خدماتی همچون فضاهای پرسنلی ، خانه داری مجموعه ، تعمیرگاهها ، آشپزخانه مرکزی و تاسیساتی ، در ۳ طبقه زیر زمین تامین گردیده است که روی هم رفته حدود ۲۵۰واحد پارکینگ برای مجموعه هتل تعبیه گردیده است .
شهربازی روباز ( فضای سبز با نشیمنهای متعدد رستورانها و کافی شاپهای فصلی و دائمی) و شهربازی روبسته مجموعه خلیج فارس محیط شاد و نشاط انگیز یکی از کمبودهای فعلی شهر شیراز می باشد که مجتکع خلیج فارس با تجهیز پیشرفته ترین مجموعه تفریحی سعی در ایجاد آن دارد . شهربازی روباز در زمینی به مساحت حدود ۳۷۰۰۰ متر مربع احداث خواهد شد . در طراحی فضا سی شده است علاوه بر پاسخگویی به عملکرد اصلی با ایجاد فضای سبز و فضای نشیمن محیطی مناسب جهت شهروندان ایجاد میگردد.
ین روز ها شاهد ساخت وساز ساختمانهای تجاری زیادی در شهرهای بزرگ کشور هستیم ، که روز به روز ضعف طراحی در بسیاری از این ساختمانها آشکار تر میشود . متاسفانه معماری غنی این مرز و بوم رو به فراموشی است ، و نقلید کورکورانه از دگر مرزها جای خود را به سبک وسیاق ایرانی داده است ، البته برداشت جنبه های مثبت در صورت رعایت موازین صحیح بسیار عالی و قابل تقدیر است اما متاسفانه بیشتر این الگو برداری ها در کشور ما غلط و غیر اصولی است .
به هر حال بحث درباره این مسئله سر دراز دارد و از حوصله این مطلب خارج است . در زیر نمونه ای از این ساختمانها را مشاهده میکنید که بیشتر شبیه یک نیروگاه و یا کارخانه بستنی سازی است تا یک مجتمع تجاری در قلب شهر شیراز و حتی در حد یک پروژه آموزشی سال دوم معماری هم نیست.
به عنوان مثال اگر بخواهیم نقد کوچکی بر این ساختمان داشته باشیم : وجود دیوارهای یکنواخت ( لخت) در قسمت ورودی ساختمان است که به نوبه خود بزرگترین عیب این بنا بشمار می رود.( اگه اینو نمی گفتم خفه میشدم).
2-2- مجتمع تجاری زیتون فارس
در قلب تجاری شهر شیراز، چهارراه پانزده خرداد (پارامونت سابق) مجتمع تجاری زیتون فارس در زمینی به مساحت بیش از 7000 متر مربع با پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا مطابق با استانداردهای جهانی دارای امکانات فوق العاده مدرن با زیربنای نزدیک به 60000 متر مربع در حال ساخت می باشد. این مجموعه در 12 طبقه شامل بیش از 800 پارکینگ – 400 واحد تجاری (مغازه) – یک طبقه شهر بازی، مجموعه رستوران ها و کافی شاپ های متعدد و سه طبقه واحدهای نمایشگاهی تجاری مخصوص دفاتر فروش نمایندگی ها می باشد.
طراحی معماری: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان با همکاری شرکت شیبکوه زیتون
طراحی سازه و تاسیسات برقی و مکانیکی: دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
معماری منحصر به فرد، مجهز به 800 واحد پارکینگ داخل و خارج از مجموعه
در مجاورت ایستگاه خط دو مترو
20 دستگاه پله برقی
آسانسور های پانورامیک (شیشه ای) نفربر و آسانسور های حمل بار
سیستم سرمایش و گرمایش مرکزی
سیستم تلفن مرکزی و مستقل جهت تمامی غرفه ها
سیستم اعلان و اطفاء حریق مرکزی
سیستم صوتی مرکزی و پیجینگ
سیستم دوربین مدار بسته جهت کنترل کل مجموعه
شبکه برق اضطرار
2-2-1- پله های اضطراری
آنتن مرکزی و سیستم های مدرن اتصال به شبکه E1,ADSL و کافی نت ،رستوران و کافی شاپ های متعدد (مجموعه رستوران های بین المللی)شهر بازی سرپوشیده همراه با پیشرفته ترین دستگاه های بازی کامپیوتریفضای سبز و پارک تفریحی در محوطه مجتمع مراکز آژانسی و خدماتی و سایر امکانات رفاهی پیشرفته
2-3- فروشگاه بزرگ Mid Valley
اين فروشگاه يكي از بزرگترين و معروفترين محل هاي خريد در جنوب شرق آسيا است كه در حدود 5/4 ميليون متر مربع وسعت دارد .
اين مجتمع شامل بازار ، بخش اداري و دو هتل مي شود. اين مجتمع از زمان تاسيس در سال 1999 بخاطر گونانگوني اجناس عرضه شده، سرگرمي هاي ارائه شده و مكان هاي استراحت با بازديدكنندگان زيادي روبرو شده است .
شعبه اي از انواع مراكز تجاري ژاپن، مراكز خرده فروشي مالزي و فروشگاه هاي زنجيره اي فرانسه در اين مركز تجاري وجود دارد. در اين مجتمع تجار دو سالن
غذاخوري بزرگ وجود دارد كه در منوي آن انواع غذاهاي بين المللي يافت مي شود. بازديدكنندگان مي توانند تمام مايحتاج خود را از لباس هاي مد روز ، تجهيزات الكترونيكي ، كامپيوتر ، كادوها ، يادگاري ها، غذاها و … را از اين مركز تهيه كنند. برخي از بزرگترين طراح دنيا مانند طراحان جواهر و ساعت در اين مجتمع نيز يك شعبه دارند. اين مركز تجاري شرايط خريد خاطره انگيزي را براي هم بازديدكنندگان محلي و هم بين المللي فراهم مي كند.
تصویر2-1(فروشگاه بزرگ Mid Valley)
 2-4- مركز تجاري Suria در برجهاي پتروناس
مركز تجاري Suria KLCC در دومين برج بلند دنيا يعني در برجهاي دوقلو پتروناس واقع شده است.
در اين مركز تجاري تنها شعبه از شركتهاي مطرح و معتبر دنيا را مي بينيد كه اجناس ارائه شده براي همه افراد جذابيت دارد. در هرشش طبقه اين بازار تنها از شركتهاي معتبري مانند Marks & Spencer، Tiffany & Co، DKNY، Calvin Klein و Polo و برخي از شركتهاي معتبر ژاپني با نام تجاري Kinokuniya در اين مركز يافت مي شوند.
اركستر سمفوني مالزي نيز در اين مركز است . در اين مرك تجاري شما مي توانيد محل هاي مناسبي براي
استراحت و نوشيدن يك فنجان قهوه و يا يك شام خوشمزه پيدا كنيد و در ضمن بازديد كنندگان علاوه بر خريد مي توانند از منظره زيباي پارك ، فواره ها و استخر كوچك آن لذت ببرند. اين بازار از طريق يك تونل به اكواريوم KLCC و ايستگاه LRT متصل مي شود.
تصویر2-2 (مركز تجاري Suria در برجهاي پتروناس، مالزی)
2-5- مرکز تجاری برجايا
مجتمع برجايا كوالالامپور چيزي بيش از يك مركز خريد است . يكي از بزرگترين مراكز خريد در جهان كه داراي يك شهربازي سرپوشيده نيز است اين شهربازي در نوع خود بي نظير بوده و به دنياي كيهان شهرت دارد.
اين مركز تجاري يكي از بلند ترين مراكز تجاري منطقه است كه بيش از 4/3 ميليون متر مربع وسعت دارد. البته بزرگي اين مجتمع بخاطر تعداد طبقات آن است.
مركزي تفريحي و تجاري در كوالالامپور كه در آن زمين
اسكيت بازي ، استخر شنا، آبراه و علاوه بر اين roller coaster (راه آهن پر پيچ و خم ويژه كودكان) نيز وجود دارد.
اين مركز تجاري 1000 مغازه و 65 رستوران و تريا دارد و فروشگاه بزرگ Debenham ارائه كننده بهترين لباس هاي زنانه در آن واقع شده است. اولين سينماي سه بعدي و دو بعدي در مالزي در اين مكان احداث شده است.
تصویر2-3(مجتمع برجايا ،كوالالامپور)
اين مجتمع فرهنگي و تفريحي دقيقاً در قلب منطقه تجاري كوالالامپور واقع شده است . هتل برجايا 900 اتاق دارد .
شهربازي دنياي كيهان برجايا بزرگترين شهربازي سرپوشيده مالزي است كه هر كودك و يا بزرگسال از بودن در آن احساس رضايت مي كنند .
2-6- مرکز تجاری Bukit Bintang و Sungai Wang
اين دو مركز خريد كه در خيابان Bukit Bintang واقع شده اند قدمتي طولاني در مالزي دارند.اين دو مركز خريد به يكديگر متصل بوده و تشابه زيادي بين آنها است اما نوع مديريت آنها متفاوت است. اين مراكز تجاري محل مناسبي براي خريد كالاهاي نفيس را براي شما فراهم مي كند در ضمن اينكه شما به راحتي مي توانيد در اين مراكز بر سر قيمت چانه هم بزنيد.
اين مراكز محلي مناسب براي مدلهاي لباس نامتعارف است كه در بين چيني ها طرفداران زيادي دارد. در اين مراكز شما مي توانيد تجهيزات الكترونيكي ، موبايل و … را بيابيد.
تصویر2-4(مرکز تجاری Bukit Bintang و Sungai Wangواقع در چین)
بعلاوه، در اين مراكز تجاري مي توانيد رستوران هاي چيني با غذاهاي خوشمزه ، شعبه اي از McDonald و Kentucky Fried Chicken را نيز ببينيد. در روزهاي تعطيل برخي از فروشندگان محلي نيز براي ارائه كالاهاي خود به اين منطقه مي آيند.
2-7- مجتمع هاي خريد Lot 10 و Starhill
اين دو مجتمع خريد در خيابان Bukit Bintang واقع شده است. مركز خريد Lot 10 محلي مناسب براي فروش كالاهاي ميانه است براي مثال بهترين آنها Isetan يك كمپاني ژاپني است اكثر كالاهاي ارائه شده در اين فروشگاه تجهيزات الكترونيكي و لباس از شعب ژاپني است اما برخي از كالاهاي ديگر شامل هدايا و … نيز در آن يافت مي شود.
فروشگاه كناري Starhill كه فروشگاهي با اجناس از بهترين و معتبرترين شركت هاي بين المللي است كه همانند فروشگاه Lot 10 مديريت مي شود . اين فروشگاه اجناس مجلل را با تزئيناتي خاص ارائه مي دهد در اين فروشگاه مي توانيد بهترين مارك هاي ساعت، جواهر، لباس و كالاهاي چرمي را پيدا كنيد. چلچراغ هاي بزرگي كه از سقف آويزان شده و چشم اندازي كه از مغازه ها بالاتر در طبقه پايين مي بينيد باعث جذب بيشتر شما مي شود.
تصویر2-5(مجتمع هاي خريد Lot 10 و Starhill،ژاپن)
2-8- فروشگاه هاي Pavilion
اين فروشگاه تازه تاسيس ترين فروشگاه كوالالامپور است كه در منطقه Bukit Bintang واقع شده است و به سبك اروپايي با ديوار هاي بلند خاكستري تزئين شده است يك فروشگاه 7 طبقه كه بيش از 37/1 ميليون متر مربع وسعت دارد و انواع مغازه ها و كالاها در آن يافت مي شود.
تصویر2-6(فروشگاه هاي Pavilion ،تازه تاسيس ترين فروشگاه كوالالامپور)
يكي از فروشگاه هاي مجلل كه كف آن با سنگ مرمر و با ستون هاي سنگي مستحكمي تزئين شده است . طبقه پايين آن سالن بزرگي براي استراحت و غذا وجود دارد كه در آن انواع غذاهاي بين الملل و محلي يافت مي شود . در بدو ورود به اين فروشگاه ها كافي شاپ بسيار زيبايي قرار دارد و با ورود به محيط آن شما احساس مي كنيد به ساختماني در قرن بيستم اروپا وارد شده ايد.
2-9- مجتمع تجاري One Utama
اين فروشگاه يكي از بزرگترين و معرفترين مراكز خريد بندر Utama است كه از دو بخش متصل به هم ساخته شده است و هر كدام در يك خيابان اصلي قرار دارد . اين مجتمع رويهم رفته 5 ميليوم متر مربع وسعت دارد و در هر كدام 600مغازه وجود دارد كه در آن لباس هاي مد روز ، تجهيزات الكترونيكي ، حيوانات خانگي ، knick-knacks و ديگر كالاها يافت مي شود .
تصویر2-7(مجتمع تجاري One Utama يكي از بزرگترين و معرفترين مراكز خريد بندر Utama است)
اين بازار از چندين بخش عمده تشكيل شده است و در بخشي از رستوران و كافه تريا قرار گرفته است و در بخش ديگر سينما ، سالن بولينگ ، سالن آواز، صخره نوردي در سالن قرار دارد.
به علت اينكه اين بازار خيلي بزرگ است شما خود را براي پياده روي آماده كنيد البته سراسر اين بازار مغازه هايي ديدني است كه شما هرگز از پياده روي خسته نمي شويد.
2-10- مجتمع تجاري Sunway Pyramid
مركز تجاري Sunway Pyramid‌ در منطقه Petaling Jaya واقع شده است در زماني كه اين بنا ساخته شد يكي از بزرگترينم مراكز تجاري زمان خود محسوب مي شد و بيش از 5/2 ميليون متر مربع وسعت دارد كه بيش از
350 مغازه در آن قرار دارد كه كالاهايي مانند لباس هاي مد روز، كفش، جواهر ، ساعت ، ابزار آلات موسيقي و تصويري ، كادويي، كتاب و تجهيزات الكترونيكي را مي توان در آن پيدا كرد.
از نظر امكانات سرگرم كننده Sunway Pyramid يكي از بهترين بازار هاي كوالالامپور است و در آن مي توان زمين اسكي روي يخ اشاره كرد كه هنوز هم طرفداران بسيار زيادي دارد. علاوه بر آن اين مركز خريد به 48 مسير بولينگ ، كافه تريا، بار ، سالن سينما و … مجهز است.
تصویر2-8 (مجتمع تجاري Sunway Pyramid ،كوالالامپور)
در طول شب بسياري از جوانان در اين مركز جمع شده و از سرگرمي هاي آن لذت مي برند.
 از ديگر مراكز خريد در محله چيني ها
در كنار خيابان Petaling دو مركز تجاري خريد ديگر نيز وجود دارد كه فاصله بسيار كمي با محله چيني ها دارد . بازار Seni كه بازار مركزي هم ناميده مي شود مكاني است كه در آن مي توان صنايع دستي ، سوغات تهيه كرد . در سمت ديگر Kota Raya قرار گرفته كه شامل مغازه هاي قديمي كوالالامپور است كه در سالهاي اخير تغييرات وسيعي داشته است.
2-11- بازار Seni
اين بازار يك مركز فرهنگي است كه به صنايع دستي مالزي اختصاص يافته است و در آن از تمامي نژادها كالا يافت مي شود.اين مركز تجاري در فاصله نزديكي از خيابان Petaling قرار گرفته است و در مسير جاده اصلي Tun Tan Cheng Lock قرار گرفته است.
بازديدكنندگاني كه از طريق ايستگاه LRT به بازار Pasar Seni مي آيند اول بايد از بازار مركزي عبور كنند.اين مركز تجاري در سال 1928 تاسيس شده است و يكي از بزرگترين بازار هاي فروش كوالالامپور به ويژه ماهي و گوشت قبل از اينكه به وسيله دولت به بازار ها مركزي فرستاده شود است . امروزه، بازار مركزي با اينكه اصل خريد خود را بر روي مواد اوليه خوراكي قرار داده است اما هنوز هم كالاهاي فرهنگي در آن يافت مي شود.
تصویر2-9 (بازار Seni)
اين بازار از چند طبقه درست شده است كه در قسمت صنايع دستي در ايالت ها مختلف مالزي مانند ندارد.
برخي از كالاهايي كه در اين بازار ممكن است يافت شود شامل ابريشم، قلابدوزي، سبدهاي با چوب خيزران ، انواع كالاهاي چوبي، ظروف برنجي ، و ديگر كالاها و حتي لباسها و ظروف فلزي كه بر روي آن نقش هاي زيبا حكاكي شده است.
در اين بازار برخي از مغازه ها به فروش بازي هاي كامپيوتري، آلات مكانيكي مي پردازندو در انتهاي مسير شما به مغازه هايي بر مي خوريد كه در آن مجموعه آهنگ هايي از هنرمندان جمع شده است.
هنرمندان در اين مركز هر نوع نوشته و يا نقاضژشي كه شما بخواهيد را رسم مي كنند و براي اين نقاشي مبلغ ناچيزي از شما مي گيرند. ار انواع كارهايي كه نقاشي كشيده اند را روي ديوار نصب كرده اند شما مي توانيد از آنها بخواهيد كه عكسي از يكي از هنرمندان هاليوودي و يا ورزشكاران مطرح براي شما بكشند.
2-12- مركز تجاري Koto Raya
ان يك مركز خريد قديمي است كه چندين دهه پيش يكي از بهترين نقاط خريد كوالالامپور به شما مي آمد. اما امروزه اين عنوان تنها به مراكز خريد بسيار بزرگي اطلاق مي شود كه در گوشه و كنار شهر بسيار زياد است. هرچند هنوز هم برخي از مردم محلي از گشتن در اين بازار قديمي لذت مي برند. اين مركز تجاري در نزديكي جاده Tun Tan Cheng Lock و درست در مقابل خيابان Petaling واقع شده است.
يك مكان كوچك براي خريد هر چيزي كه شما بخواهيد مانند:تجهيزات موبال، تلفن همراه ، لباسهاي عجيب،كفش و چيزهاي ويژه اي كه در اين مكان يافت مي شود.
تصویر2-10 ( مركز تجاري Koto Raya ،كوالالامپور)
طبقه فوقاني بيشتر براي سرگرمي هايي مانند سالن هاي سرپوشيده بازي و مخصوص قمار است .
مغازه هاي ان مركز تجاري بيشتر براي فروش قطعات DVD و VCD معروف شده اند به ويژه كالاهايي كه از كره و ژاپن وارد مي شود. هرچند شما از اينجا مي توانيد مواد اوليه كالاها و محصولات IT‌را تهيه كنيد.
2-13- مركز تجاري National Craft Complex
اين مركز تجاري در خيابان Conlay واقع شده است كه مركز فروش صنايع دستي از گوشه و كنار و كنار مالزي است. از دورترين نقطه در شرق مالزي Sabah كالاهاي چوبي ، لباسهاي مالايي، مجسمه هايي سفالگري در اين مركز تجاري به فروش مي رسد.
اين مركز تجاري همچنين به بازديدكنندگان ان فرصت را ميدهد تا خود بتوانند يك از صنايع دستي ممالايي را درست كنند مثلاً بر روي سراميك ها نقاشي بكشند.
تصویر2-11(مركز تجاري National Craft Complex)
بازديدكنندگان در اينجا يك موزه از هنر هاي دستي مالايي ها را مي توانند ببينند كه ميراث فرهنگي مالزي بشمار مي رود. همچنين در اينجا در مجتمع هنرمندان در گالري به نمايش گذاشته شده است.
2-14- بازار خوراكي Chow Kit
اين بازار در اصل يك خيابان در مركز شهر است كه تاريخچه اي متنوع و طولاني دارد. ا بازار هر روز در طول روز فعاليت دارد و از طريق منوريل به راحتي قابل دسترس است.
تصویر2-12(بازار خوراكي Chow Kit،کوالالامپور)
بازديدكنندگان در اين بازار مي توانند مواد اوليه انواع غذاهاي محلي را تهيه كدره و ميوه ، سبزيجات، tofu (نوعي خوراكي مالايي كه با سويا طبخ مي شود) ، انواع ادويه، گوشت و ماهي تهيه كنند. در قسمتي از اين بازار لباس، ابريشم، تجهيزات الكترونيك و ديگر كالاها هم يافت مي شود.
اين بازار بسيار شلوغ است و بسياري از مالايي هاي محل كه در اطراف زندي مي كنند از اين بازار ديدنكرده و خريد مي كنند.
2-15- مرکز خرید Kampung Baru
اين منطقه يكي از قديمي ترين مناطق مسكوني كوالالامپور است كه در سال 1899 به وجود آمد . خانه هاي اين محله قديمي و اكثراً از چوب ساخته شده است . قيمت مسكن در اين محله بالنسبه بالا است. در روزهاي شنبه يك روز بازار بسيار بزرگ در اين محله تشكيل مي شود كه انواع كالاها و اجناس در آن به فروش مي رسد. و تا 1 بامداد روز يكشنبه نيز ادامه مي يابد. اين بهترين مكان براي خريد لباس هاي سنتي مالايي و خوراكي هاي لذيذ مالايي است.
تصویر2-13(مرکز خرید Kampung Baru واقع درقديمي ترين مناطق مسكوني كوالالامپور)
2-16- بازار Malam
ان بازار يكي از بازارهاي شب مالزي است. كه به Pasar Malam شهرت دارد . اين بازار در هر ايالت از مالزي وجود دارد و بخاطر همين از محبوبيت بالايي برخوردار است. به طور كلي شب بازار به بازاري اطلاق مي شود كه يكي روز در هفته در يك منطقه مسكوني ايجاد مي شود .
در كوالالامپور، شما مي توانيد شب بازار هاي زيادي را پيدا كنيد كه هر روز در مكانهاي مختلف شهر ايجاد مي شوند. در اين بازار ها شما مي توانيد انواع اسباب منزل، تجهيزات صوتي و تصويري ، باطري و جواهرات بدلي و .. را پيدا كنيد.
شما در اين بازار ها مي توانيد ميوه، گوشت و انواع مختلف كيك و غذا را تهيه كنيد. بسياري از مالايي ها معمولاً بعد از صرف شام به اين شب بازار ها مي آيند . از بودن در آن لذت مي برند.
 
فصل سوم:
مبانی نظری طرح
3-1- تجارت یا دادوستد
تجارت یا دادوستد (به انگلیسی: Trade)، انتقال مالکیت کالا و خدمات از یک شخص یا نهاد به دیگری به ازای دریافت چیزی از خریدار است. به طور کلی هرگونه عملی (قابل سنجش و اندازه گیری مادی) را که اشخاص در مقابل کالا یا خدمتی، کالا یا خدمتی را واگذار نموده و هر دو طرف به هنگام این عمل راضی باشند تجارت گفته می‌شود. تجارت به دو قسمت تجارت داخلی و تجارت خارجی تقسیم می‌شود. در عرف معمول به تبادل کالاها یا خدمات تجارت اطلاق می‌شود و برای بهتر معامله کردن در زمان لازم و محدود نیاز به اطلاعات و مدیریت کردن اطلاعات جهت رسیدن به هدف است. تجارت سازوکاری است که هسته سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد.
تاریخچه مراکز خرید و فروشگاهها به 1000 سال قبل بر می گردد .در زمانهای قدیم بنادر و خیابانها به عنوان مراکز خرید استفاده می شدند . پاساژ به معنی گذرگاه یا میانه دو چیز است. در دوران گوناگون تیمچه‌ها یا گذرهای، با جای دادن حجره ها و مغازه ها در درون خود نقش نوعی بازارچه یا مرکز خرید را ایفا می کردند. امروزه پاساژ ها در درون یک ساختمان یا مجموعه‌ای از ساختمان‌ها قرار دارند. که شامل فروشگاه‌های گوناگون هستند و با راهروهای مرتبط با هم باعث آسانی دیدار مشتریان از فروشگاه‌ها می‌شوند. راهروهای یک پاساژ می‌تواند بن بست یا مرتبط با راهروهای دیگر باشد. پاساژهای امروزی معمولاً چندطبقه بوده و راهروها در طبقات گوناگون بر روی هم قرار گرفته‌اند. امروزه پاساژها تبدیل به مراکز خرید شده اند و روزانه در مناطق مختلف مراکز خرید راه اندازی شده و کما بیش با استقبال نیز روبرو شده است.
اصولا به مجموعه ای از مغازه های خرده فروشی ,رستورانها, استودیو های عکاسی ,سالنهای آرایشی و کسب و کارهای دیگر مراکز خرید گفته می شود . امروزه برای جذب و وفادار سازی مشتریان علاوه بر مغازه ها و فروشگاهها خدمات و امکانات تفریحی نیز دراین مراکز درنظر گرفته شده است. امکانات تفریحی می تواند شامل شهر بازی ,سینما , مراکز ورزشی و غیره باشد .وجود رستورانها و کافی شاپ ها و فست فود ها نقش مهمی در جذابیت این مراکز داشته است .از دیگر ویژگیهای یک مرکز خرید می توان به داشتن مکانهای از قبیل کیوسک , فست فود و پارکینگ اشاره کرد .کیوسک ها غرفه هایی واقع در راهرو های مراکز خرید است که خدمات و محصولات کوچک در آنها به فروش می رسد .
مراکزخرید در سرتاسر دنیا وجود دارند و می تواند مقصد سفر کسانی باشد که از خرید کردن لذت می برند .عموما مردم به دلیل وجود مغازه های متنوع و همچنین امکانات جانبی دوست دارند که از مراکز خرید دیدن کنند .از طرفی می توانند با صرف زمان کمتر و با راحتی بیشتری به تنوع کالاها و خدمات دسترسی داشته باشند .
اولین مراکز خرید در طی سالهای 1950 شروع به کار کردند . با توجه به رشد صنعت مراکز خرید با استانداردهای بالا ساخته شدند و با رشد بیشتر صنعت مراکز خرید تکامل یافته تا جاییکه امروزه 8 دسته بندی مختلف برای این مراکز خرید تعریف شده است که در ادامه به آنها اشاره خواهیم داشت.
البته طبقه بندی این مراکز همیشه امری سهل الوصول نیست .ممکن است مرکز خریدی ترکیبی از چند بخش ذکر شده باشد .انواع دیگری نیز از این مراکز وجود دارد که بطور جداگانه از انها صحبتی به میان نیامده است . ممکن است برخی از انها زیر مجموعه ای از مجموعه های بزرگتر باشند .در زیر به دسته بندیهای کلی این مراکز نگاهی می اندازیم.
3-2- مراکز خرید (shopping center)
مجموعه ای از خرده فروشان و موسسات تجاری که تحت یک مدیریت واحد برنامه ریزی و توسعه یافته اند .اندازه و جهت گیری این مراکز بطور کلی بوسیله خصوصیات بازار منطقه تجاری تعیین می شود .دو زیر مجموعه اصلی این مراکز خرید (shopping center) مراکز خریدفروشگاهی (mall) و مراکز خرید نواری در فضای باز (open air stripe center) می باشند .
3-2-1- مراکز خرید فروشگاهی (mall)
مکانهای محصور که دارای راهروهای محصور بوده که از طریق این راهرو ها می توان در مغازه ها و فروشگاههایی که در کنار و یا مقابل هم قرار دارند تردد کرد.
3-2-2- مراکز خرید نواری شکل (stripe center)
در این نوع مراکز خرید زنجیره ای از فروشگاهها و مغازه های مختلف در کنار هم و در کنا رخیابان قرار دارند .ممکن است این فروشگاهها همگی تنها یک نوع کالا را بفروشند و یا اینکه کالاها و خدمات متنوعی را به مشتری ارائه دهند .بر خلاف مراکز خرید (mall) راهروها محصور نبوده و عموما پارکینگ نیز وجود ندارد واصولا ماشینها در محل خرید مثلا روبروی فروشگاهها پارک می شوند .
3-3- پیشینه
منشأ تجارت با شروع ارتباطات در زمان ماقبل تاریخ شروع شده‌است. بازرگانی مرکز اصلی مردم ماقبل تاریخ است، که کالا و خدمات را از یکدیگر قبل از نوآوری مدرن و ایجاد ارز مبادله می‌کردند. پیتر واتسون سابقه تجارت را از حدود ۱۵۰٫۰۰۰ سال پیش می داند.
اعتقاد بر این است تجارت در سراسر تاریخ ثبت شده بشر انجام شده‌است. شواهد تبادل ابسیدین و سنگ چخماق در عصر حجر وجود دارد.
3-4- ابسیدین
اولین استفاده از ابسیدین در شرق نزدیک مربوط به پارینه سنگی زیرین و میانی است. بوسانکوات یکی از محققان است که تجارت سنگ را، در حفاری در سال ۱۹۰۱ کشف کرده‌است. تجارت اولین بار در جنوب غرب آسیا آغاز شد. گمان می‌شود که از ابسیدین به عنوان یک ماده برای ظروف و یا ابزار برش استفاده می‌شد، هر چند از مواد دیگر به آسانی قابل تهیه تر بود، در عوض، کاربران ابسیدین متعلق به طبقه ثروتمند در نظر گرفته شده‌اند زیر مجموعه‌ای از قبیله که از آن برای وظایفشان استفاده می‌کردند وبعنوان ” مرد ثروتمند سنگ چخماق ” نامیده می‌شدند. تجارت در این ماده در اروپا در دوران نوسنگی در مدیترانه بود. در حدود ۱۲،۰۰۰ سال قبل از میلاد شبکه‌ای از آناتولی بعنوان منبع درجه اول برای تجارت با شرق مدیترانه، ایران و مصر وجود داشت با توجه به مطالعه زارین در سال ۱۹۹۰.
3-5- بعد از معامله
مواد مورد استفاده برای ایجاد جواهرات در مصر از سال ۳۰۰۰ قبل از میلاد معامله می‌شد. مسیرهای دور تجارت برای اولین بار در ۳ هزار سال قبل از میلاد ظاهر شد، زمانی که سومری‌ها در بین النهرین با تمدن هاراپان از دره سند معامله می‌کردند. فنیقی‌ها، معامله گران دریا اشاره شده‌اند، در سراسر دریای مدیترانه، و تا بریتانیا در شمال با منابع قلع برای تولید برنز سفر می‌کردند. برای این منظور آنها مستعمرات یونانی تجارت به نام مرکز فروش را تاسیس کردند. از آغاز تمدن یونانی تا سقوط امپراطوری روم در قرن ۵، تجارت ادویه ارزشمند به اروپا از شرق دور، تجارت پر سود، از جمله چین و هند است. امپراتوری روم به رشد و افزایش تجارت اجازه داد. امپراطوری روم، شبکه با ثبات و امن حمل و نقل را فعال کرد کالاهای تجاری بدون ترس از دزدی دریایی حمل و نقل می‌کردند. سقوط امپراطوری روم و قرون وسطی بی ثباتی برای اروپای غربی و فروپاشی شبکه‌های تجاری در جهان غرب را به ارمغان آورد. تجارت با این حال ادامه یافت: و در میانقیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه

پاسخ دهید